Pani mgr Justyna Kotowska - specjalista terapii uzależnień

Z radością informujemy, że nasz pracownik mgr Justyna Kotowska uzyskała certyfikat specjalisty terapii uzależnień.Justyna Kotowska specjalista terapii uzależnień
Pani magister Justyna Kotowska jest psychologiem, pracę w zawodzie rozpoczęła w naszym Ośrodku Terapii Uzależnień. Od początku staraliśmy się pomagać Jej w harmonijnym rozwoju, zarówno w zakresie diagnozy i terapii uzależnień, jak i poszerzaniu wiedzy i doświadczenia w pracy z osobami cierpiącymi na zaburzenia afektywne, psychotyczne, lękowe. Szczególne zwracaliśmy uwagę na poszerzanie wiedzy z zakresu psychopatologii. Pani Justyna wielokrotnie miała okazję brać czynny udział w badaniach pacjentów cierpiących na zaburzenia psychiczne. Umożliwiliśmy Jej odbycie stażu w Oddziale psychiatrycznym Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Jednocześnie rozwijała umiejętności pracy z pacjentami w naszym stacjonarnym OTU, Poradni Leczenia Uzależnień oraz realizowała Program szkolenia specjalisty terapii uzależnień zalecany przez PARPĘ.
Jednocześnie przypominamy, że Pani Justyna jest uczestnikiem studiów doktoranckich Uniwersytetu w Lublinie. Jest autorem licznych publikacji naukowych w indeksowanych czasopismach jak i popularno-naukowych w periodykach i serwisach internetowych. Jej prace  skierowane są do pacjentów i osób bliskich, zawierają elementy psychoedukacji, poradniki.


W trakcie sesji egzaminacyjnej 14-16.03.2016 roku,  z pozytywnym rezultatem zdała egzaminy pisemne (95% pozytywnych odpowiedzi) oraz ustny i uzyskała tytuł specjalisty terapii uzależnień.

Pani Justyno gratulujemy sukcesów osobistych jak i zawodowych. Zarówno personel NZOZ Medox jak i pacjenci bardzo wysoko oceniają Pani pracę. Życzymy powodzenia i dalszego rozwoju, liczymy, że szybko uzyska Pani tytuł doktora.