Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Czy możemy przywieźć nieprzytomnego?

Rodzina, bliscy osoby uzależnionej często widzą potrzebę leczenia, jednak nie mając wiedzy i doświadczenia,  próbują interwencję medyczną wymusić za wszelką cenę.

"Zdrowy chorego nie zrozumie" chciałoby się powiedzieć, gdy osoba uzależniona spożywa alkohol lub przyjmuje narkotyki lub leki ciągiem często bez kontroli, do stanu głębokiego odurzenia, musimy wystarczy być trzeźwym. Jednak przerwanie ciągu w fazie uzależnienia chronicznego to dla pacjenta duży problem. Więc bliscy próbują prosić, straszyć, szantażować. Często idą na wszelkie ustępstwa aby tylko "oddać chorego pod opiekę lekarzy". W naszej ofercie znajduje się przerywanie ciągów, detoksykacja alkoholowa i osób uzależnionych od leków. Podkreślamy również, że przyjmujemy osoby upojone alkoholem lub pod wpływem innych SPA(substancji psychoaktywnych). Więc niektóre rodziny starają się to wykorzystać. Nierzadko widzimy sytuację, gdy bliscy kupują i podają alkohol pacjentowi tylko dlatego, że w innym razie nie godzi się na "detoks".  I słyszymy przez telefon pytanie:

Czy możemy przywieźć nieprzytomnego?

 

Otóż nie, z kilku względów:

 • stan prawny, w Polsce obowiązuje wyrażenie przez pacjenta świadomej zgody, co oznacza, że pacjent musi być poinformowany w przystępny sposób o rodzaju, przebiegu leczenia i jego możliwych powikłaniach. Osoba głęboko upojona, bez rzeczowego kontaktu, po prostu takiej zgody wystawić nie może.
 • motywacja do leczenia odwykowego, pacjent nawet starający się o przyjęcie do oddziału detoksykacyjnego, w stanie głębokiego upojenia, takiej motywacji po prostu nie posiada. Rodzina, która przekupiła go alkoholem, tylko pomogła mu w piciu. Myśląc doraźnie, zaprzepaszcza szanse na leczenie, a przynajmniej je odwleka.
 • NZOZ Medox to Ośrodek Leczenia Uzależnień, nie izba wytrzeźwień. Nie można ocenić stanu psychicznego osoby w głębokim stanie upojenia. takie osoby, bez motywacji, gdy trzeźwieją, często wykazują zaburzenia zachowania, bywają agresywne, domagają się alkoholu lub leków uspokajających w stanie upojenia. Nie cha leczenia tylko znęcają się nad otoczeniem. W naszym ośrodku nie tolerujemy psychopatycznych zachowań. Polskie prawo nie pozwala na unieruchomienie osoby niegrzecznej lub głupiej, więc praktycznie nie ma możliwości zapanowania nad niedostosowanym zachowaniem z punktu widzenia personelu medycznego.

Powstaje pytanie, co zrobić z osobą głęboko nietrzeźwą. Otóż, osoba pełnoletnia, ma w Polsce prawo do bycia nietrzeźwym, alkoholizm nie jest zabroniony.  Stan upojenia, gdy samemu się do niego doprowadzamy rzadko bywa niebezpieczny. Inaczej gdy ktoś podaje nam alkohol, np. rodzina, wtedy może to zagrażać życiu.  

Więc radzimy, co zrobić gdy bliski jest uzależniony i jest w ciągu:

 • motywować go do przerwania ciągu, ewentualnie do uzyskania pomocy w oddziale detoksykacyjnym
 • można mu pomoc, np. oferując informację o dostępności leczenia, lokalizacji i ofercie oddziałów detoksykacyjnych, transporcie do OTU, zaproponować wsparcie finansowe
 • nie ułatwiać mu picia, nie "kryć go", nie ukrywać konsekwencji, a na pewno nie podawać alkoholu, pod żadnym pozorem
 • traktujcie swoich bliskich poważnie a być może tak się zachowają

Na pewno znajdziecie Państwo oferty pseudo-ośrodków leczenia uzależnień, które reklamują się, ze przyjmą osobę w każdym stanie upojenia. Pamiętajcie tylko, ze bardzo narażacie życie i zdrowie swoich bliskich. Takie oferty to 100% oszustwo. Wiemy, ze niektóre  "kliniki vip" potrafią nawet zatrudnić ochroniarzy do pilnowania pacjentów. To działanie niezgodne z polskim prawem. Taki pacjent ma prawo następnie żądać odszkodowania za przetrzymywanie wbrew woli.

Chcecie pomóc bliskiej uzależnionej osobie, zróbcie to dobrze.


Jeżeli wasz bliski nie zgadza się na leczenie dobrowolnie, można poprosić Sąd Rodzinny o postanowienie o leczeniu wbrew woli. Wystarczy poinformować o tym gminną Komisję ds rozwiązywania problemów alkoholowych lub Prokuraturę. Nie stójcie obojętnie, udajcie się do najbliższej PTU(Poradni Terapii Uzależnień), lub spotkajcie się z profesjonalistą, pomogą Wam. Inaczej nawet gdy nie zabijecie swojego bliskiego, problem będzie się powtarzał.

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Zapytaj specjalistę

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 36 gości oraz 0 użytkowników.