Wspólnie z NZOZ Dromader otworzyliśmy program leczenia substytucyjnego mosób uzależnionych od opioidów

Leczenie substytucyjne osób uzależnionych od opiatów to forma terapii farmakologicznej. Substytucja inaczej podstawienie polega na podawaniu pacjentom leków opioidowych zamiast dotychczas przyjmowanej Heroiny. W Polsce dominującą formą substytucji jest podawanie Metadonu, jednak coraz większą popularność zdobywa Buprenorphina. Na świecie początki leczenia substytucyjnego datujemy na lata 20 XX wieku.

W Szwajcarii ponad 90% pacjentów objętych jest leczeniem substytucyjnym, osobom uzależnionym podaje się głównie Heroinę, w Holandii 3/4 pacjentów uzależnionych otrzymuje Heroinę w trakcie leczenia substytucyjnego. W naszym kraju pierwszy program leczenia substytucyjnego otwarto w 1992 roku.
Główne cele leczenia substytucyjnego to:

Kadra Programu Leczenia Substytucyjnego
lekarz psychiatra Tomasz Woźniak – kierownik programu
lekarz internista Waldemar Rudnicki – lekarz programu upoważniony do kwalifikacji pacjentów
specjalista terapii uzależnień Patrycja Socha
psycholog Malwina Mielewczyk
mgr Iwona Trzeciak – pielęgniarka koordynująca