Vivitrol dopuszczony do leczenia uzależnienia narkotykowego

Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) wydała zezwolenie na wpuszczenie do obrotu Vivitrolu - aplikowanego domięśniowo środka wspomagającego leczenie pacjentów uzależnionych od narkotyków.
Vivitrol dopuszczony do leczenia uzależnienia narkotykowego.

Jak wynika z oświadczenia FDA, Vivitrol jest preparatem o przedłużonym uwalnianiu naltreksonu, który wstrzykuje się w mięśnie raz w miesiącu.
Lek ten działa jako blokada receptorów opioidowych w mózgu, ograniczając działanie morfiny, heroiny i innych opiatów.

Naltrekson otrzymał został dopuszczony do stosowania w leczeniu uzależnienia od alkoholu już w 2006 roku. Vivitrol, który podawany jest przez lekarza, wstrzykuje się przy użyciu specjalnych igieł załączonych do opakowania.
FDA badało bezpieczeństwo stosowania Vivitrolu przez okres sześciu miesięcy. Rezultaty porównano z wynikami badania grupy pacjentów, którym podawano placebo (środek obojętny), będących po całkowitej detoksykacji jak i fizycznie wolnych od uzależnienia narkotykowego.
Jak podało FDA, 36 procent pacjentów leczonych Vivitrolem było w stanie odstawić narkotyki przez pełne sześć miesięcy, w porównaniu do 23 procent z grupy biorącej placebo.
Jak wiele innych leków, Vivitrol ma również skutki uboczne, do których zaliczają się m.in.: nudności, zmęczenie, bóle i zawroty głowy, wymioty, zmniejszenie apetytu, bóle i skurcze mięśni.

Naltrexon stosujemy od 1996 roku a obecnie dzięki oficjalnej rejestracji w naszej ofercie dostępny jest również Naltrexon w postaci iniekcji czyli Vivitrol, poszerza to naszą ofertę farmakologicznego leczenia choroby alkoholowej.