Terapia metadonem wciąż w Polsce niepopularna

Zaledwie 3 proc. Polaków uzależnionych od opiatów (czyli np. od morfiny i heroiny) poddaje się terapii substytucyjnej - alarmowali na konferencji prasowej w Warszawie eksperci International Harm Reduction Program, zajmującego się walką z narkomanią. Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii przewiduje objęcie programem leczenia substytucyjnego 20 proc. chorych, ale ośrodków prowadzących leczenie metadonem jest nadal niewiele. Według Katarzyny Malinowskiej-Sempruch, eksperta International Harm Reduction Program wynika to z preferowania przez większość terapeutów metody dążenia do całkowitej abstynencji, bez używania substytutów.
Substytucyjne leczenie polega m.in. na podawaniu uzależnionym środków blokujących chęć sięgnięcia po narkotyk i niwelujących negatywne objawy po jego odstawieniu. Substancje te nie powodują odczuwania przez pacjentów uczucia euforii.
Specjaliści leczący tą metodą skupiają się na stopniowym odwodzeniu uzależnionych od przyjmowania szkodliwych substancji, podając im m.in. metadon i stosując indywidualną terapię.
Jak podkreślił Andrew Tatarsky, specjalista International Harm Reduction Program, ponad 65 proc. zgłaszających się na leczenie uzależnień od opiatów nie wytrzymuje nawet roku terapii abstynencyjnej i wraca do nałogu.
Zdaniem Tatarsky'ego restrykcyjny system leczenia uzależnień, polegający na całkowitej abstynencji jest zbyt trudny dla wielu pacjentów, gdyż często wymaga od nich porzucenia karier zawodowych i zamknięcia się w specjalnych ośrodkach.
"Od kiedy biorę metadon pracuję normalnie, mam normalny kontakt z dziećmi" - chwalił dziennikarzom efekty terapii Waldek, stoczniowiec uzależniony od 24 lat, od dwóch stosujący substytucję w ośrodku w Krakowie. W Gdańsku, gdzie mieszka i pracuje nie było takiego ośrodka, a stosowanie metadonu poza nim jest nielegalne.
Według ustawy przeciwdziałaniu narkomanii metadonem może leczyć się pacjent, który ukończył 21 lat, ma za sobą przynajmniej trzy lata uzależnienia i dwie nieudane terapie.
"Takie leczenie nie jest panaceum na wszystko, ale pozwala ratować ludzkie życie, zdrowie" - powiedział Piotr Jabłoński z Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Dodał, że wie, iż w Gdańsku jeszcze w tym roku powstanie kolejny ośrodek leczenia uzależnionych.
Według danych Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej, w Polsce jest dziś ok. 27 tys. uzależnionych od opiatów. 1530 z nich leczy się metadonem.

źródło: onet.pl