Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu może odbywać się w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym. Leczenie stacjonarne wyłącznie w publicznych bądź niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, w publicznych  jest bezpłatne, również dla osób nieubezpieczonych. Po zakończonej terapii stacjonarnej osoby uzależnione, w celu kontynuowania leczenia, kierowane są do dalszej psychoterapii w zakładach ambulatoryjnych oraz do grup samopomocowych klubów abstynenta i Anonimowych Alkoholików.
Leczenie uzależnienia jest dobrowolne, za wyjątkiem sytuacji sądowego zobowiązania do leczenia. Przymusowe leczenie alkoholizmu -->.
System leczenia osób uzależnionych od alkoholu zorganizowany jest odrębnie od systemu leczenia osób uzależnionych od innych substancji psychoaktywnych, choć w ramach obu systemów możliwe jest leczenie osób uzależnionych od kilku substancji (uzależnienia mieszane).
Zasadniczą metodą leczenia uzależnienia w zakładach lecznictwa odwykowego jest psychoterapia uzależnienia.
Programy terapeutyczne, oparte są w większości na:
-  podejściu terapii behawioralno-poznawczej
-  idei i doświadczeniach Wspólnoty Anonimowych Alkoholików.
Większość programów integruje różne podejścia psychoterapeutyczne,  z przewagą behawioralno-poznawczego.

Podstawowe cele psychoterapii to:
-    zachowanie trwałej abstynencji,
-    poprawa zdrowia psychicznego i fizycznego,
-    nabycie umiejętności potrzebnych do rozwiązywania problemów emocjonalnych i społecznych.
 
Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii to od 18 do 24 miesięcy. Pierwszy, podstawowy etap psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakładach stacjonarnych i oddziałach dziennych trwa od sześciu do ośmiu tygodni, natomiast w placówkach ambulatoryjnych od czterech do sześciu miesięcy. Cały cykl psychoterapii uzależnienia trwa do dwóch lat i obejmuje do 240 godzin terapii grupowej i do 50 godzin terapii indywidualnej w ciągu roku.
Czas leczenia w Oddziałach Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych nie przekracza 10 dni.

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Zapytaj specjalistę

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.