Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Współuzależnienie

Nadużywanie alkoholu przez jednego z członków rodziny destabilizuje funkcjonowanie całego systemu rodzinnego, rodzi poważne problemy, jest przyczyną cierpienia dorosłych i dzieci. Narastanie problemu alkoholowego skłania niepijących członków rodziny do szukania sposobów pozwalających im przetrwać w sytuacji permanentnego stresu, braku poczucia bezpieczeństwa i stabilizacji, niemożności zaspokojenia elementarnych potrzeb psychologicznych, a czasami również biologicznych. Osoba pijąca z biegiem czasu coraz silniej koncentruje się na alkoholu, wycofuje się z pełnienia ról życiowych, przestaje świadczyć na rzecz rodziny, a czasem nawet interesować się swoimi bliskimi. Wymaga opieki i obsługi.

Czytaj więcej...

Autodiagnoza syndromu DDA

Cechy charakterystyczne dla osób z syndromem DDA

Lęk przed utratą kontroli

    * staram się nie reagować zbyt emocjonalnie
    * lubię kiedy wszystko jest na swoim miejscu
    * czuję się zaniepokojony, kiedy mam świadomość, że nie panuję nad wszystkim
    * czułbym się znacznie lepiej, gdybym miał większy wpływ na to, co się dzieje
    * ktoś w mojej rodzinie nie panował nad sobą
    * w mojej rodzinie miała miejsce przemoc fizyczna
    * w mojej rodzinie chaos wybuchał zupełnie niespodziewanie

Czytaj więcej...

Ośrodki leczenia Alkoholizmu

Leczenie choroby alkoholowej to problem trudny i interdyscyplinarny.
Z uwagi, że dotyczy kilku milionów naszych obywateli, na rynku powstało szereg placówek oferujących pomoc uzależnionym i ich bliskim. Leczenie obejmuje leczenie ZZA, leczenie AZA, Współuzależnienia, DDA, powikłań alkoholizmu.

Czytaj więcej...

Gdy partner jest uzależniony od alkoholu

Co zrobić gdy mój partner/partnerka pije?

„Mój mąż pije, nie wiem jak mu pomóc, nie chce się leczyć, już nie wiem, co mam zrobić”. Takie stwierdzenia często padają na spotkaniach z psychiatrą, psychologiem czy specjalistą terapii uzależnień. W obliczu postępującego rozpadu życia rodzinnego, zawodowego, społecznego bliscy osób pijących czują się często bezsilne.

Czytaj więcej...

Leczenie przymusowe alkoholizmu

Artykuł omawia zagadnienia związane z poddaniem przymusowemu leczeniu osoby uzależnionej od alkoholu.Wiele rodzin w Polsce dotyka problem alkoholowy. Alkohol powoduje rozkład życia rodzinnego, często jest przyczyną przemocy w rodzinie i innych przestępstw, prowadzi do demoralizacji dzieci. Członkowie rodzin alkoholików często popadają we współuzależnienie. Alkoholicy najczęściej nie zauważają swojego problemu i rzadko poddają się leczeniu odwykowemu.

Czytaj więcej...

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Zapytaj specjalistę

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 40 gości oraz 0 użytkowników.