Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

dr n. med. Włodzimierz Szyszkowski

Lekarz, specjalista psychiatra

Włodzimierz Szyszkowski


W latach 1973 – 1988 pracował w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Warszawie (od 1982 r. jako adiunkt). W roku 1993 zakończył pięcioletni staż w Wielkiej Brytanii, superwizowany przez Royal College of Psychiatrists w ramach szkolenia podyplomowego w psychiatrii (Manchester i Leicester).

Do roku 2006 pracował następnie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na stanowisku adiunkta i ordynatora w III Klinice Psychiatrycznej, a w latach 1994 – 1997 był zastępcą dyrektora do spraw lecznictwa tegoż Instytutu.  Aktualnie zatrudniony w Centrum Psychoprofilaktyki i Terapii Psychomedica

 

W NZOZ Medox pełni rolę eksperta, konsultuje  w przypadkach trudności w procesie diagnozy lub dotychczasowego leczenia (np. lekooporności)