Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Struktura

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej  Medox ma statut szpitala,
dysponujemy jednostkami:


Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Proponujemy Państwu detoksykację w warunkach szpitalnych. Pomagamy przerwać ciąg picia. Leczymy objawy abstynencyjne, schorzenia towarzyszące. Wykonujemy podstawowe i rozszerzone badania dodatkowe, przeprowadzamy niezbędne konsultacje specjalistyczne. Jesteśmy przygotowani do leczenia zespołów powikłanych. W trakcie leczenia motywujemy pacjentów do podjęcia lub kontynuacji leczenia odwykowego.

Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

Jesteśmy przygotowani do detoksykacji pacjentów uzależnionych od opiatów, leków uspokajających, nasennych i innych substancji psychoaktywnych. Każdy pacjent jest podany szczegółowej diagnozie. Leczymy schorzenia towarzyszące. W trakcie detoksu, planujemy dalsze leczenie. Współpracujemy z wiodącymi Ośrodkami Leczenia Uzależnień, pomagamy wybrać optymalną kontynuację terapii.

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Proponujemy w trybie stacjonarnym leczenie odwykowe, terapia trwa pięć tygodni, w razie niezrealizowania programu, zalecamy przedłużenie do ośmiu tygodni. Stosujemy terapię poznawczą opartą na modelu Minnesota, polegającym na połączeniu doświadczeń profesjonalistów i trzeźwiejących alkoholików przy pomocy Wspólnoty AA, zindywidualizowanym podejściu do leczenia, jeżeli to możliwe z aktywnym udziałem rodziny pacjenta.

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Prowadzimy terapię odwykową jak wyżej, z uwzględnieniem specyfiki zażywanych substancji.

Ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych

Proponujemy leczenie odwykowe w warunkach stacjonarnych osobom z uzależnieniami niechemicznymi tj. hazardzistom, zakupoholikom, siecioholikom itd.

Hostel dla uzależnionych od alkoholu

W trybie hotelowym diagnozujemy, leczymy osoby uzależnione od alkoholu. Pacjenci mają zapewnioną całodobowa opiekę pielęgnacyjną, lekarską. Korzystają z pomocy psychologów, terapeutów, pracownika socjalnego. Umożliwiamy także długoterminową rehabilitację fizyczną i psychiatryczną w warunkach stacjonarnych.

Hostel dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Zakres świadczeń jak wyżej z uwzględnieniem charakteru przyjmowanych substancji i powikłań wynikających z uzależnienia.

Hostel dla osób psychicznie chorych

W trybie hotelowym diagnozujemy, leczymy, osoby  chore psychiczne. Pacjenci mają zapewnioną całodobowa opiekę pielęgnacyjną, lekarską. Korzystają z pomocy psychologów, terapeutów, pracownika socjalnego. Umożliwiamy także długoterminową rehabilitację fizyczną i psychiatryczną w warunkach stacjonarnych.

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zakres świadczeń jak wyżej, dedykowany dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Przeprowadzamy rehabilitację w warunkach stacjonarnych. Oddział przeznaczony dla osób zdecydowanych na leczenie długoterminowe.

Poradnia leczenia uzależnień

Udzielamy porad, konsultujemy, diagnozujemy. Badamy trzeźwość. Wykonujemy testy na zawartość narkotyków w moczu, ślinie, włosach. W trybie ambulatoryjnym prowadzimy leczenie osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, rodzin.

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Zapytaj specjalistę

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.