Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8

Terapia uzależnień, terapia odwykowa

Uzależnienie od groźnych substancji takich jak alkohol, czy narkotyki jest chorobą przewlekłą, wymagającą profesjonalnego leczenia. Specjalnością naszej Kliniki jest kompleksowa terapia odwykowa, dostosowana indywidualnie do potrzeb naszych kuracjuszy.

Podstawowe założenia i celeterapii uzależnień

W przypadku takich nałogów jak alkoholizm, nadużywanie narkotyków, czy innych groźnych substancji, leczenie odwykowe składa się  z następujących etapów:

 • oczyszczenie organizmu z substancji toksycznych – detoks,
 • praca terapeutyczna pod okiem wykwalifikowanych specjalistów z poszczególnych dziedzin medycyny.

Główne cele terapii uzależnień to m.in.: utrzymanie abstynencji, poprawa stanu zdrowia psychicznego i fizycznego, a także nauka nowych umiejętności, przydatnych w rozwiązywaniu codziennych problemów. Terapia jest więc nauką życia bez alkoholu, narkotyków i innych substancji uzależniających.

Podjęcie terapii odwykowej – jak zacząć?

Decyzję o podjęciu leczenia, przeprowadza kierownik naszego ośrodka, bądź wyznaczony przez niego lekarz. Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje takie elementy jak:

 • postawienie diagnozy,
 • uzyskanie informacji o ewentualnym wcześniejszym leczeniu,
 • ustalenie terminu rozpoczęcia terapii.

Pacjenci, zgłaszający się na rozmowę kwalifikacyjną nie mogą być pod wpływem substancji uzależniających – alkoholu, narkotyków i innych używek.

Ile trwa terapia w Ośrodku?

Po zakwalifikowaniu pacjenta na terapię, następuje jego przyjęcie do ośrodka. Tuż przed rozpoczęciem leczenia, kuracjuszowi zostaje przydzielony terapeuta prowadzący. Jego zadaniem jest wykonanie diagnozy nozologicznej i problemowej oraz monitorowanie przebiegu terapii pod kątem osiągania przez pacjenta wyznaczonych celów.

Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych sześć dni w tygodniu od godziny 7:30 (gimnastyka) do 21:00 (podsumowanie dnia). Kuracjusze w tym czasie pracują w grupach, a także zostają poddani psychoterapii indywidualnej. Raz w tygodniu odbywają się w ośrodku zebrania kliniczne, na których omawiane są postępy pacjentów.

Podstawowy program terapii

Program walki z uzależnieniem, przeprowadzany w naszym ośrodku trwa 5 tygodni. Każdy tydzień stanowi osobny blok tematyczny.

Tydzień pierwszy

Pacjenci pracują nad rozpoznaniem swojego nałogu i uzyskują podstawowe informacje na jego temat.  W ciągu pierwszych dni terapii, kuracjusze przy jednoczesnym wsparciu ze strony specjalistów, uczą się automotywacji do leczenia i walki
z uzależnieniem. Dodatkowym punktem tego etapu jest poznanie zasad, obowiązujących w grupie terapeutycznej.

Tydzień drugi

Tematem przewodnim tego etapu terapii jest głód, czyli nieodparta potrzeba zażywania substancji uzależniającej. Podczas zajęć grupowych, pacjenci dowiadują się czym jest głód, jak można go rozpoznać i jak skutecznie sobie z nim radzić. Nasi specjaliści przygotowują pacjentów do życia bez nałogu, ucząc, jak można w najtrudniejszych sytuacjach walczyć z nieodpartą potrzebą zażycia alkoholu, czy narkotyków.

Tydzień trzeci

Etap, skupiający uwagę pacjenta na procesie destrukcji, związanym z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. Jednym z wyzwań stojących przed pacjentem jest również dokonanie autodiagnozy swojej choroby.

Tydzień czwarty

Uświadomienie pacjentowi utraty kontroli nad swoim życiem oraz jego bezsilności wobec uzależnienia.

Tydzień piąty

Zwrócenie uwagi na społeczny wymiar nałogu oraz pokazanie, w jaki sposób uzależnienie wpłynęło na dotychczas wykonywane zadania i role społeczne. W ostatnim tygodniu terapii następuje również nauczanie umiejętności, niezbędnych do normalnego funkcjonowania bez zażywania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających.

Wyposażenie ośrodka

Klinika MEDOX jest obiektem nowo wyremontowanym. Posiada jedno i dwuosobowe sale do spania, wyposażone w oddzielne łazienki. Do dyspozycji kuracjuszy są również 2 sale do psychoterapii grupowej, 2 gabinety do psychoterapii indywidualnej, gabinet zabiegowy, jadalnia oraz kuchnia.

Najważniejszym celem terapii uzależnienia jest zwiększenie zdolności pacjenta do utrzymywania abstynencji. Następnie eliminacja zaburzeń i problemów osobistych oraz rozwijanie zdolności do zdrowego, normalnego życia na co dzień.

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Zapytaj specjalistę

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 48 gości oraz 0 użytkowników.