Terapeuci

Justyna Kotowska

JUSTYNA MALINOWSKA

psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień


- magister psychologii

- certyfikowany specjalista terapii uzależnień

W naszym OTU zajmuje się:


Studia psychologiczne w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Składowskiej w Lublinie
Doktorantka w Zakładzie Psychologii Klinicznej i Neuropsychologii w Instytucie Psychologii Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
Publikacje:
Malinowska J.(2010).Choroba rozsiana w czasie i przestrzeni. W: Charaktery (współautor)
Malinowska J.(2008). Zarys wybranych zagadnień psychologii zeznań. W: Studenckie Zeszyty Naukowe SKNP UMCS. Wyd. UMCS. Lublin (współautor)

Modrzyński, R., Malinowska, J. (2014). Nowe wyzwanie dla systemu lecznictwa uzależnień. Zastosowanie Internetu do pomocy osobom z problemem alkoholowym. Alkoholizm i Narkomania, 27(1), 67–75.

Modrzyński, R., Kotowska, J. (2015). "Potrzebuję pomocy, ale chcę spróbować sam" - rola internetu w łamaniu społecznych stereotypów i docierania do większej grupy osób pijących szkodliwie.  Terapia Uzależnienia i Współuzależnienia, 1(XVIII), 19 - 22.