Terapeuci

Paweł Skrzypczak

terapeuta uzależnień


- specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikatu
- wyższe studia pedagogiczne na WSP ZNP - edukacja zdrowotna, profilaktyka uzależnień
- Studium Pomocy Psychologicznej PARPA
- Studium Terapii Uzależnień PARPA
- Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie PARPA
Liczne szkolenia:
- poradnictwa i interwencji kryzysowej PARPA
- w zakresie przeciwdziałania, pracy terapeutycznej ze sprawcami przemocy metodą "The Duluth Model" WOTUM Pruszków
- procedur i procesu terapeutycznego dla osób z syndromem DDA