Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Terapeuci

DYPLOMOWANI DIETETYCY

Baszar El-Helou

Baszar El-Helou


Dyplomowany dietetyk, absolwent Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Dietetyki.
Skończył również studia podyplomowe z zakresu psychodietetyki w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS).
Studiował na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Warszawie.
Odbył szereg praktyk w wielu zagranicznych placówkach medycznych (m.in. „Hopital des Soeures Maritimes” oraz „Lebanese-Canadian Hospital in Beirut”).
Jest jednym z autorów pracy która zdobyła drugie miejsce podczas sesji Nauki o Zdrowiu III Ogólnopolskiego Kongresu Młodych Medyków.
W trakcie studiów prowadził oraz koordynował pracę dietetyków podczas drugiej edycji koła naukowego badającego wpływ zmiany nawyków żywieniowych oraz wzrostu aktywności fizycznej na redukcję masy ciała.
Prowadził wykłady dotyczące zdrowego żywienia i roli drugiego śniadania dla dzieci w szkole podstawowej im. Przyjaciół Ziemi.
Jest pasjonatem i odważnym eksperymentatorem w kuchni. Szczególnie bliska jemu jest kuchnia śródziemnomorska przy której się wychował.
Prowadzi również konsultacje oraz wykłady w językach polskim, angielskim i arabskim.
Współzałożyciel PRACOWNI DIETETYCZNEJ WANILIA