Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Terapeuci

Patrycja Wesołkowska

Patrycja Wesołkowska psycholog, specjalista terapii uzależnień

psycholog, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji

 

Absolwentka Wydziału Psychologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Wydziału Pedagogiki Uniwersytetu Warszawskiego.

 

Ukończyła Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia Instytutu Psychologii Zdrowia.

 

Jest w trakcie podyplomowego szkolenia psychoterapeutycznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

 

Doświadczenie zawodowe zdobyła m.in. w Szpitalu Praskim na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych, na Oddziale Dziennym Terapii Uzależnienia od Alkoholu przy Klinicznym Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Bródnowskiego. Od kilku lat współpracuje z Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie w ramach punktu konsultacyjnego pomaga osobom z rodzin z problemem alkoholowym oraz doświadczających przemocy domowej. Posiada również doświadczenie w pracy z osobami współuzależnionymi.

 

Prowadziła zajęcia warsztatowe dla studentów Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach propedeutyki medycyny uzależnień.

 

Pracuje w nurcie integratywnym łącząc podejście humanistyczno – doświadczeniowe,poznawczo – behawioralne i psychodynamiczne.

 

Pomaga osobom uzależnionym również z współwystępującymi zaburzeniami psychicznymi, osobom w stanach depresyjnych, nerwicowymi i z zaburzeniami osobowości.

 

Swoją pracę poddaje superwizji.