Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Terapeuci

Grzegorz Woźniak

Grzegorz Woźniak

 Grzegorz woźniak

Magister pedagogiki resocjalizacyjnej, psychoterapeuta i specjalista terapii uzależnień w procesie certyfikacji.

 

Ukończył Szkołę Specjalistów Psychoterapii i Instruktorów Terapii Uzależnień w CARE Brok oraz Program Pomocy Psychologicznej w ujęciu Gestalt (IIPG). Obecnie jest w procesie certyfikacji i szkolenia podyplomowej Szkoły Psychoterapeutów i Trenerów Grupowych w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie.

 

Brał udział w licznych szkoleniach i warsztatach specjalistycznych zarówno akredytowanych przez PARPA, jak: Program Ograniczania Picia oraz w ujęciu psychoterapii Gestalt. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Domu Terapii i Readaptacji Społecznej, w którym >prowadził terapię indywidualną oraz zajęcia grupowe z osobami uzależnionymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym. Prowadził zajęcia profilaktyczne w szkołach. Od wielu lat współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, gdzie prowadzi rozmowy indywidualne z osobami zagrożonymi uzależnieniem, uzależnionymi, współuzależnionymi, doświadczającymi przemocy domowej oraz sprawcami przemocy. Prowadził spotkania oraz rozmowy psychoedukacyjne na Pododdziale Leczenia Alkoholowych Zespołów Abstynencyjnych oraz w Zakładzie Karnym. Prowadził grupy i zajęcia terapeutyczne dla osób uzależnionych poradni leczenia uzależnień.

W Klinice Medox prowadzi terapię grupową oraz indywidualną dla osób uzależnionych.