Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

F18 Lotne rozpuszczalniki

Historia odurzania się substancjami lotnymi, sięga początków cywilizacji, początkowo używane podczas świąt, uroczystości religijnych służyły osiąganiu stanów euforycznych. Następnie  w trakcie rozwoju techniki i powstawania nowych związków chemicznych takich jak eter, chloroform, tlenek azotu, przyjmowanie ich rozpowszechniało się. Od XIX wieku, były już bardzo popularne, używane między innymi przez wielu twórców literatury i malarzy w poszukiwaniu nowych wrażeń.           W latach 60 – tych wraz z rozwojem subkultury hipisowskiej, notujemy kolejny wzrost ich popularności, wtedy też rozpowszechniły się w Polsce. W każdym gospodarstwie domowym znajdują się środki zawierające lotne rozpuszczalniki. Narkomani wykorzystują: kleje, rozpuszczalniki, rozcieńczalniki, niektóre farby, lakiery, ciecze czyszczące i produkty naftowe, aerozole. Substancjami czynnymi w tych preparatach są: toluen, benzen, ksylen, aceton, cykloheksan, tetrachlorek węgla, trichloroetylen, węglowodory alifatyczne, octan etylu i wiele innych. Tylko substancje wykorzystywane w medycynie takie jak eter i chloroform nie są powszechnie dostępne.  Ten sposób toksykomanii jest charakterystyczny głównie dla młodych ludzi w wieku 10-17 lat. Łatwość zdobycia, relatywnie niska cena i nieskomplikowana droga podania decyduje o ich popularności wśród dzieci i młodzieży.  Osoby przyjmujące lotne rozpuszczalniki lub same substancje noszą w slangu nazwy: Solwent, Rozpuchol, Budzio, Dings, Gicio, Gutek, Klej, Koks,  Rząchnik, Smarownik, Wciągnik, Wdychawik. Substancje te przyjmuje się drogą wziewną, wbrew pozorom potoczna nazwa wąchanie, niedokładnie opisuje proces. Można wąchać nasączone szmatki, chusteczki, koniec rękawa, czapkę czy poduszkę. Jednak najczęściej wdycha się preparaty z torebki foliowej, szczelnie przyciskając ja do nosa i ust i głęboko aspirując.
Środki te powodują szybki efekt euforyczny, już po kilkunastu wdechach następuje odprężenie i pewność siebie. Następnie występuje  narkotyczny efekt, pobudzenie psychoruchowe, zaburzenia świadomości, splątanie, majaczenia, halucynacje, drgawki, w głębszy zatruciach objawy depresji Centralnego Systemu Nerwowego senność, śpiączka, zgon. Obserwowane objawy przyjęcia: zapach rozpuszczalnika, podniecenie, pobudzenie, gadatliwość,  zaburzenia mowy, nadwrażliwość na światło, halucynacje, chwiejność emocjonalna, zaburzenia orientacji, w skrajnych przypadkach senność, śpiączka. U osób przyjmujących obserwuje się rany na skórze twarzy, pęknięcia błon śluzowych, warg, katar, kichanie, zapalenie spojówek.
Ze względu na dobrą rozpuszczalność w tłuszczach i drogę podania największe stężenie w badaniach pośmiertnych oznaczano w mózgu i płucach. Jednak dochodzi również do poważnych uszkodzeń innych narządów: nerek, wątroby, szpiku kostnego, czasami z nieodwracalną niedokrwistością, zmian w kodzie genetycznym, uszkodzenia błon śluzowych jamy ustnej i nosa, skóry okolicy twarzy. Przy przewlekłym stosowaniu lub ostrych zatruciach jako  następstwo uszkodzenia mózgu obserwowano trwałe zaburzenia psychotyczne o typie halucynozy, urojenia, zespoły  psychoorganiczne otępienne, charakteropatyczne, apatyczno-abuliczne, zaburzenia koordynacji ruchowej. Po przyjęciu występują zaburzenia rytmu serca, skurcze dodatkowe, migotanie komór, zaburzenia  krzepliwości krwi, metaboliczne. Jako odległe skutki przyjmowania opisywano białaczki, nowotwory płuc i wątroby. W skrajnym przypadku wynikiem używania jest śmierć. Ponad połowa zgonów wywołanych tymi substancjami następowała przez uduszenie wskutek obrzęku błon śluzowych, obrzęku płuc, zachłystowego zapalenia płuc, porażenia ośrodka oddechowego. Nierzadko również młodzi ludzie umierali na skutek zachowań zagrażających, z torebką foliową założoną na głowę, ulegali spaleniu, ginęli w wypadkach komunikacyjnych.  Opisywano również częste próby samobójcze takie jak powieszenie, skok z wysokości. Reasumując są to wysoce toksyczne środki szybko wyniszczające, powodujące często trwałe kalectwo lub zgon.  
Przyjmowanie lotnych rozpuszczalników powoduje zależność psychiczną i dyskutowaną fizjologiczną. Odstawienie ich już po kilkurazowym przyjęciu może wywołać objawy abstynencyjne: niepokój, pobudzenie, drażliwość, zaburzenia snu i łaknienia. Jako, że zależność ta dotyczy głównie bardzo młodych ludzi, często jest to ich narkotyczny debiut, następstwem jest przyjmowanie innych substancji psychoaktywnych.

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 61 gości oraz 0 użytkowników.