Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Gdzie szukać pomocy

W kilkunastoletniej praktyce spotkałem tysiące uzależnionych pacjentów, nie potrafię podać jednego pewnego przykładu, że chory sam bez zewnętrznych przyczyn zgłosił się na leczenie.
Motywacja z reguły jest sytuacyjna, decyzję o podjęciu terapii wymusza z reguły:
- zły stan zdrowia ogólnego i psychicznego
- psujące się interakcje z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami, ich namowy, prośby lub presja
- pogarszające się warunki socjalno prawne
Pacjent nie ma samoświadomości choroby, utraty kontroli, w związku z czym nie widzi konieczności leczenia. Poza tym większość pacjentów nie chce "wyleczenia" chce wrócić do "kontrolowanego nałogu', nie zakłada pełnej abstynencji.
Leczenie odwykowe w tych przypadkach ma małą skuteczność, badania potwierdzają zachowanie abstynencji  kilkuletniej, w kilku procentach leczonych psychoterapią uzależnień. Rzadko już pierwsze próby są udane. Pacjent przeżywając kolejne niepowodzenia schematyzuje się. Ma to dodatkowo zły wpływ na jego psychikę i pogarsza rokowania.
Dlatego ważne jest aby pacjent zaczynał leczenie w profesjonalnych placówkach, pod opieką doświadczonych lekarzy i terapeutów.
Obecnie mnożą się " centra, kliniki, ośrodki"  proponujące leczenie uzależnień. Niejednokrotnie prowadzone przez ludzi z pasją, jednak bez przygotowania merytorycznego. Leczą uzależnienia, nauczyciele, metalurdzy, socjolodzy, pielęgniarki, ratownicy. W większości ośrodków brak lekarzy, rzadko zatrudniani są psychiatrzy, odtruciem zajmują się chirurdzy, urolodzy, anestezjolodzy, pediatrzy. W Warszawie istnieje pewnie kilkaset różnych poradni, gabinetów itp. zajmujących się leczeniem uzależnionych pacjentów, ale tylko w jednym wg naszej wiedzy wykonuje się stałe kontrole na zawartość narkotyków, leków, alkoholu u pacjentów. Dyskwalifikuje to wspomniane placówki.
Większość tzw. prywatnych klinik, centrów proponujących detoksykację, leczenie w trybie stacjonarnym, to nielegalne placówki, nastawione na zysk za wszelką cenę. Prawidłowo działający szpital musi posiadać rejestrację, spełniać warunki sanitarno - epidemiologiczne, ściśle określone przez Ministra Zdrowia. Niestety z oszczędności, ludzie bez wyobraźni narażają ludzkie zdrowie i życie.
Warto przed zdecydowaniem się na leczenie sprawdzić daną placówkę w Rejestrze Zakładów Medycznych.
 
Leczenie można podjąć w warunkach ambulatoryjnych, tzn. dochodząc do Poradni Leczenia Uzależnień wg ustalonych zasad, lub zdecydować się na pobyt w Oddziale Terapii Uzależnień. Warto zaplanować terapię, ponieważ powinna ona potrwać kilka lat.
W związku z tym, że większość prywatnych placówek nie spełnia żadnych wymagań, i działa nielegalnie, zalecamy korzystanie z Publicznej Służby Zdrowia. Akurat w przypadku Poradni Terapii Uzależnień, które są dość liczne, czas oczekiwania i dostępność leczenia nie są barierą.
Szukając odpowiedniego specjalisty warto odwiedzić informator medyczny
Ostrzegamy przed prywatnymi gabinetami, prowadzonymi przez jedną osobę, z reguły nie prowadzą one grup terapeutycznych, niewielu terapeutów współpracuje z lekarzami, nie przeprowadza pełnej diagnostyki pacjentów, w przypadku wyjazdu, urlopu lub choroby terapeuty leczenie zostaje przerwane. Oczywiście pewnie znajdziecie Państwo chlubne wyjątki.
 Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA) na swojej stronie zamieszcza adresy publicznych placówek prowadzących leczenie choroby alkoholowej, w tym oddziałów detoksykacyjnych, Poradni i stacjonarnych Oddziałów leczenia Uzależnień. Osoby znajdujące się w trudnej sytuacji socjalnej powinny poważnie rozważyć możliwość skorzystania z terapii refundowanej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.
 

Kontakt

NZOZ MEDOX
Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

tel.    22  785 58 62
fax.   22  785 58 62
kom.  781 66 50 50

info@medox.org.pl

Organ rejestrowy Wojewoda mazowiecki W-14

Nr księgi 000000022338

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDOX - świadczymy usługi:  Stacjonarne i całodobowe świadczenie zdrowotne - inne niż szpitalne

Ambulatorium NZOZ Medox - świadczymy usługi: Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne

Zapytaj specjalistę

Gościmy na stronie

Odwiedza nas 57 gości oraz 0 użytkowników.