Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Uzależnienia testy

Test alkoholowy CAGE

1.Czy w Twoim życiu miały miejsce takie okresy, kiedy odczuwałeś/aś konieczność ograniczenia swojego picia ?
2.Czy zdarzyło się, że osoby z bliskiego Ci otoczenia denerwowały Cię uwagami na temat Twojego picia ?
3.Czy zdarzało się, że odczuwałeś/aś wyrzuty sumienia, poczucie winy, lub wstyd z powodu swego picia ?
4.Czy zdarzało Ci się, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było wypicie alkoholu dla „uspokojenia nerwów” lub „postawienia na nogi” ?

Uzyskanie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.

Test alkoholowy MAST (wersja skrócona)

1.Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi ?
2.Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie mieści się w normie ?
3.Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w spotkaniu Anonimowych Alkoholików ?
4.Czy straciłeś/aś kiedykolwiek przyjaciela bądź dziewczynę z powodu picia ?
5.Czy miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu ?
6.Czy zaniedbywałeś/aś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne, lub opuściłeś/aś pod rząd kilka dni pracy z powodu picia ?
7.Czy miałeś/aś kiedykolwiek „urwany film”, delirium, nasilone drżenia, czy słyszałeś głosy lub widziałeś/aś nieistniejące rzeczy po nadużyciu alkoholu ?
8.Czy z powodu picia zwracałeś/aś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę ?
9.Czy przebywałeś/aś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia ?
10.Czy byłeś/aś kiedykolwiek zatrzymany/a za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, lub czy kiedykolwiek prowadziłeś/aś pojazd po wypiciu alkoholu ?

Pięć twierdzących odpowiedzi jest wystarczającym kryterium do rozpoznania uzależnienia od alkoholu.

Test alkoholowy John’s Hopkins University - Test Baltimorski

1.Czy pijesz w pracy ?
2.Czy Twoje picie wpływa niekorzystnie na życie domowe ?
3.Czy pijesz dlatego, ze jesteś nieśmiały/a wobec innych ?
4.Czy Twoje picie wpływa na to, że masz negatywną opinię ?
5.Czy miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty finansowe na skutek picia ?
6.Czy miałeś/aś kiedykolwiek wyrzuty sumienia z powodu picia ?
7.Czy Twoje picie jest powodem zmartwień rodziny ?
8.Czy pijąc stałeś/aś się mniej ambitny/a ?
9.Czy odczuwasz potrzebę picia codziennie o tej samej porze ?
10.Czy jest Ci obojętne z kim pijesz ?
11.Czy po piciu jednego dnia odczuwasz potrzebę wypicia nazajutrz ?
12.Czy pijąc zauważyłeś/aś zmniejszenie się Twojej sprawności fizycznej bądź umysłowej ?
13.Czy picie wpływa negatywnie na Twoją pracę zawodową, bądź inne Twoje działania poza pracą ?
14.Czy z powodu picia masz problemy ze snem ?
15.Czy pijąc chcesz uciec od problemów ?
16.Czy zdarza się że pijesz samotnie ?
17.Czy pijąc tracisz pamięć i nie wiesz gdzie byłeś/aś i co robiłeś/aś ?
18.Czy pijesz, aby wzmocnić pewność siebie ?
19.Czy w związku z piciem byłeś/aś kiedykolwiek w szpitalu, w izbie wytrzeźwień, ambulatorium itp. ?

Udzielenie jednej twierdzącej odpowiedzi powinno być ostrzeżeniem, dwie twierdzące odpowiedzi świadczą z dużym prawdopodobieństwem o alkoholizmie, natomiast trzy odpowiedzi twierdzące przemawiają definitywnie za alkoholizmem.

 Karty Jellinka dla mężczyzn i kobiet

Objawy i etapy alkoholizmu u mężczyzn

Czy zdarzył ci się kiedykolwiek któryś z poniższych objawów:

Faza ostrzegawcza (objawów zwiastunowych)

1. Wzrost tolerancji (musiałeś wypić więcej aby osiągnąć taki sam skutek)?
2. Chwilowa utrata pamięci ("przerwy w życiorysie", okresy w których robiłeś coś, czego nie pamiętasz)?
3. Ukradkowe picie kiedy nikt nie patrzył?
4. Myślenie o piciu (na przykład podczas pracy itd.)?
5. Szybkie picie (w celu szybkiego upicia się)?
6. Unikanie rozmów o piciu ponieważ czujesz się wtedy niezręcznie?
7. Zaburzenia pamięci (nie możesz sobie przypomnieć co powiedziałeś ani tego co robiłeś)?

Faza krytyczna (ostra)

8. Utrata kontroli (nie możność przewidzenia jak dużo wypijesz)?
9. Usprawiedliwianie (znajdywanie wymówek dla picia)?
10. Uwagi ze strony innych osób dotyczące twojego picia?
11. Niekontrolowane wydawanie pieniędzy?
12. Agresja (słowna lub fizyczna)?
13. Wyrzuty sumienia (poczucie winy lub depresja w związku z piciem)?
14. Okresy abstynencji (okresy kiedy postanawiasz nie pić)?
15. Zmiana sposobu picia (zmiana rodzaju lub marki alkoholu)?
16. Utrata przyjaciół lub konflikty z nimi, które można uzasadnić piciem alkoholu?
17. Utrata pracy lub problemy w pracy związane z piciem?
18. Porzucanie hobby i zainteresowań, spędzanie tego czasu na piciu?
19. Próby podjęcia jakiegoś leczenia w związku z piciem?
20. Liczne pretensje wobec otoczenia?
21. "Ucieczki" (przeprowadzanie się lub zmiana grona przyjaciół, aby "rozpocząć od nowa")?
22. Zabezpieczanie dostępu do alkoholu (ukrywanie zapasów)?
23. Picie rano (lub przed pójściem do pracy)?

Faza przewlekła

24. Picie mniej lub bardziej ciągle przez co najmniej 18 godzin ("ciąg")?
25. Robienie rzeczy stanowiących pogwałcenie własnych zasad etycznych i moralnych?
26. Nieprawidłowe lub splątane myślenie, słyszenie nieistniejących głosów lub brak orientacji w czasie i miejscu
27. Spadek tolerancji (czucie się i zachowanie jak po pijanemu po jednym kieliszku)?
28. Trudne do sprecyzowania lęki i obawy?
29. Tremor (drżenie rąk)?
30. Poczucie beznadziejności lub myśli samobójcze?

Objawy i etapy alkoholizmu u kobiet

Czy zdarzył ci się kiedykolwiek któryś z poniższych objawów :

Faza ostrzegawcza (objawów zwiastunowych)

1. Wzrost tolerancji (musiałaś wypić więcej aby osiągnąć taki sam skutek)?
2. Niechęć do rozmów o piciu?
3. Przekonanie, że kobiety, które więcej piją są gorsze od mężczyzn?
4. Zmiany osobowości podczas picia?
5. Intensywniejsze picie tuż przed miesiączką?
6. Poczucie większej inteligencji i bystrości podczas picia?
7. Poczucie "nadwrażliwości"?

Wczesne stadium

8. Okresy abstynencji (okresy kiedy postanawiałaś nie pić)?
9. Uwagi ze strony innych osób dotyczące twojego picia?
10. Racjonalizacja picia (znajdowanie wymówek)?
11. Chwilowe utraty pamięci (przerwy w życiorysie, okresy, których nie pamiętasz) podczas picia?
12. Niewyjaśnione stłuczenia i zranienia?
13. Picie w perspektywie stanięcia przed nową sytuacją?

Stadium środkowe

14. Zaniedbywanie jedzenia?
15. Zabezpieczenie dostępu do alkoholu (chowanie zapasów)?
16. Użalanie się nad sobą (litowanie się nad sobą)?
17. Pretensje wobec otoczenia?
18. Nadmierny liberalizm lub niedbały stosunek do dzieci wynikający z poczucia winy wywołanego piciem?
19. Picie w celu poprawy nastroju, z równoczesnym poczuciem , że nastrój uległ obniżeniu?
20. Uwagi ze strony innych, że możesz "nie być alkoholiczką"?
21. Picie na zapas -picie przed okazją do picia lub "dopijanie"- picie po okazji do picia?
23. Picie mniej lub bardziej ciągłe przez co najmniej 18 godzin?

Stadium późne

24. Rozpoczynanie dnia od picia alkoholu?
25. Tremor (drżenie rąk)?
26. Spadek tolerancji na alkohol (uczucie i postępowanie jakby było się pijanym po jednym kieliszku)?
27. Picie ukradkiem?
28. Picie zachłanne?
29. Długotrwałe wyrzuty sumienia?
30. Obniżenie wartości osobistych związków?
31. Noszenie alkoholu w torebce?

Test (AUDIT)  The Alcohol Use Disorders Identification

Część A: Wywiad alkoholowy

1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Raz na miesiąc albo rzadziej....................................................................................1 pkt
Dwa do czterech razy na miesiąc..............................................................................2 pkt
Dwa do trzy razy w tygodniu ...................................................................................3 pkt
Cztery albo więcej razy w tygodniu...........................................................................4 pkt

2. Zazwyczaj ile drinków zawierających alkohol wypija Pan/Pani w dniu w którym Pan/Pani pije? (standardowy drink to napój zawierający 10 g czystego alkoholu, a więc w przybliżeniu: 25 ml kieliszek wódki, koniaku whisky, 100 ml lampka wina, "małe" (250 ml) piwo)?
Jeden do dwóch drinków (25ml kieliszek wódki,
100 ml lampka wina, "małe" piwo)..........................................................................0 pkt
Trzy albo cztery drinki...........................................................................................1 pkt
Pięć albo sześć drinków.........................................................................................2 pkt
Siedem do dziewięciu drinków................................................................................3 pkt
Dziesięć lub więcej drinków....................................................................................4 pkt

3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej drinków w czasie jednego dnia picia alkoholu?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
Nigdy....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz w miesiącu.....................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu .............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś nieprawidłowo czego normalnie oczekuje się od Pana/Pani?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić się alkoholu rano następnego dnia po "dużym piciu" aby móc dojść do siebie?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

7. Jak często w ostatnim roku czuł się Pan/Pani winny albo miał Pan /Pani wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy z powodu picia?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

9. Czy kiedyś Pan/Pani albo ktoś inny doznał jakiegoś urazu (fizycznego) w wyniku Pana/Pani picia?
Nie.......................................................................................................................0 pkt
Tak, ale nie w ostatnim roku...................................................................................2 pkt
Tak w ostatnim roku ..............................................................................................4 pkt

10. Czy ktoś z rodziny, przyjaciół, lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo sugerował jego przerwanie?
Nie.......................................................................................................................0 pkt
Tak, ale nie w ostatnim roku...................................................................................2 pkt
Tak w ostatnim roku ..............................................................................................4 pkt

Część B: Badanie kliniczne

Doznane urazy fizyczne:
1. Czy doznał Pan/Pani urazów głowy po 18 roku życia?
Tak .................................................................................................................. 3 pkt
Nie.................................................................................................................... 0 pkt

2. Czy miał Pan/Pani jakieś złamania kości po 18 roku życia?
Tak .................................................................................................................. 3 pkt
Nie.................................................................................................................... 0 pkt

Badanie kliniczne:

3. Zaczerwienione spojówki
Nie stwierdza się............................................................................................... 0 pkt
Słabo nasilone ..................................................................................................1 pkt
Średnio nasilone ...............................................................................................2 pkt
Znacznie nasilone .............................................................................................3 pkt

4. Odbiegające od normy unaczynienie skóry
Nie stwierdza się............................................................................................... 0 pkt
Słabo nasilone ..................................................................................................1 pkt
Średnio nasilone ...............................................................................................2 pkt
Znacznie nasilone .............................................................................................3 pkt

5. Drżenie rąk
Nie stwierdza się............................................................................................... 0 pkt
Słabo nasilone ..................................................................................................1 pkt
Średnio nasilone ...............................................................................................2 pkt
Znacznie nasilone .............................................................................................3 pkt

6. Drżenie języka
Nie stwierdza się............................................................................................... 0 pkt
Słabo nasilone ..................................................................................................1 pkt
Średnio nasilone ...............................................................................................2 pkt
Znacznie nasilone .............................................................................................3 pkt

7. Powiększenie wątroby
Nie stwierdza się................................................................................................0 pkt
Nieznaczne .......................................................................................................1 pkt
Wyraźne ..........................................................................................................2 pkt
Znacznego stopnia ............................................................................................3 pkt

8. Wartości gamma-glutamylo-transpetydazy
Poniżej średniej wartości normy (w zależności od norm laboratorium, najczęściej poniżej 30 JU/I ) .............................................................................................................0 pkt
Powyżej średniej wartości normy (najczęściej 30-50 JU/I) ..................................1 pkt
Powyżej normy (najczęściej >50 JU/I) ..............................................................3 pkt

Suma punktów części B: ______
Suma punktów części A i B: ______

Interpretacja wyników:
•    Osoby które uzyskały 8 lub więcej punktów uważa się za przypadki wymagające pogłębionej diagnostyki.
•    Osoby z podwyższonymi wynikami w trzech pierwszych skalach, przy niepodwyższonych wynikach w pozostałych, to prawdopodobnie pijące w sposób ryzykowny.
•    Podwyższone wyniki w skalach 4-6 sugerują uzależnienie od alkoholu.
•    Podwyższenie wyników w pozostałych skalach sugerują picie szkodliwe.
 

Depresja testy

Pełna wersja Beck Depression Inventory (BDI)

(Wypełnia pacjent)  
Ocena dotyczy ostatniej doby, tygodnia, miesiąca.
W każdym punkcie należy zakreślić tylko jedną odpowiedź. 

A. 0. Nie jestem smutny ani przygnębiony.
    1. Odczuwam często smutek, przygnębienie.
    2. Przeżywam stale smutek, przygnębienie i nie mogę uwolnić się od tych przeżyć.
    3. Jestem stale tak smutny i nieszczęśliwy, że jest to nie do wytrzymania.   
B. 0. Nie przejmuję się zbytnio przyszłością.
     1. Często martwię się o przyszłość.
     2. Obawiam się, że w przyszłości nic dobrego mnie nie czeka.
     3. Czuję, że przyszłość jest beznadziejna i nic tego nie zmieni.  
C. 0. Sądzę, że nie popełniam większych zaniedbań.
     1. Sądzę, że czynię więcej zaniedbań niż inni.
     2. Kiedy spoglądam na to co robiłem, widzę mnóstwo błędów i zaniedbań.
     3. Jestem zupełnie niewydolny i wszystko robię źle.  
D. 0. To co robię sprawia mi przyjemność.
     l. Nie cieszy mnie to co robię.
    2. Nic mi teraz nie daje prawdziwego zadowolenia.
    3. Nie potrafię przeżywać zadowolenia i przyjemności i wszystko mnie nuży.  
E. 0. Nie czuję się winnym ani wobec siebie, ani wobec innych.
      l. Dość często miewam wyrzuty sumienia.
     2. Często czuję, że zawiniłem.
     3. Stale czuję się winnym.  
F. 0. Sądzę, że nie zasługuję na karę.
     l. Sądzę, że zasługuję na karę.
    2. Spodziewam się ukarania.
    3. Wiem, że jestem karany (lub ukarany).  
G. 0. Jestem z siebie zadowolony.
     l. Nie jestem z siebie zadowolony.
    2. Czuję do siebie niechęć.
    3. Nienawidzę siebie.  
H. 0. Nie czuję się gorszy od innych ludzi.
    1. Zarzucam sobie, że jestem nieudolny i popełniam błędy.
     2. Stale potępiam siebie za popełnione błędy.
     3. Winię siebie za wszystko zło, które istnieje.  
I. 0. Nie myślę o odebraniu sobie życia.
    l. Myślę o samobójstwie - ale nie mógłbym tego dokonać.
   2. Pragnę odebrać sobie życie. .
   3. Popełnię samobójstwo, jak będzie odpowiednia sposobność.  
J. 0. Nie płaczę częściej niż zwykle.
    1. Płaczę częściej niż dawniej .
    2. Ciągle chce mi się płakać.
    3. Chciałbym płakać, lecz nie jestem w stanie.  
K. 0. Nie jestem bardziej podenerwowany niż dawniej.
     1. Jestem bardziej nerwowy i przykry niż dawniej.
     2. Jestem stale zdenerwowany lub rozdrażniony.
     3. Wszystko co dawniej mnie drażniło, stało się obojętne.  
L. 0. Ludzie interesują mnie jak dawniej.
    1. Interesuję się ludźmi mniej niż dawniej.
    2. Utraciłem większość zainteresowań innymi ludźmi.
    3. Utraciłem wszelkie zainteresowania innymi ludźmi.  
M. 0. Decyzję podejmuję łatwo, tak jak dawniej.
     1. Częściej niż kiedyś odwlekam podjęcie decyzji.
     2. Mam dużo trudności z podjęciem decyzji.
     3. Nie jestem w stanie podjąć żadnej decyzji.  
N. 0. Sądzę, że wyglądam nie gorzej niż dawniej.
    1. Martwię się tym, że wyglądam staro i nie atrakcyjnie.
    2. Czuję, że wyglądam coraz gorzej.
    3. Jestem przekonany, że wyglądam okropnie i odpychająco.  
O. 0. Mogę pracować jak dawniej.
    1. Z trudem rozpoczynam każdą czynność.
    2. Z wielkim wysiłkiem zmuszam się do zrobienia czegokolwiek.
    3. Nie jestem w stanie nic robić.  
P. 0. Sypiam dobrze, jak zwykle.
    1. Sypiam gorzej niż dawniej.
    2. Rano budzę się 1-2 godzin za wcześnie i trudno jest mi  ponownie usnąć.
    3. Budzę się kilka godzin za wcześnie i nie mogę usnąć.  
Q. 0. Nie męczę się bardziej niż dawniej.
     1. Męczę się znacznie łatwiej niż poprzednio.
     2. Męczę się wszystkim co robię.
     3. Jestem zbyt zmęczony, aby cokolwiek robić.
R. 0. Mam apetyt nie gorszy niż dawniej .
     1. Mam trochę gorszy apetyt.
     2. Apetyt mam wyraźnie gorszy.
     3. Nie mam w ogóle apetytu.  
S. 0. Nie tracę na wadze ciała (w okresie ostatniego miesiąca).
    1. Straciłem na wadze więcej niż 2 kg.
    2. Straciłem na wadze więcej niż 4 kg.
    3. Straciłem na wadze więcej niż 6 kg.
       Jadam specjalnie mniej, aby stracić na wadze: 1. tak, 2. nie.  
T. 0. Nie martwię się o swoje zdrowie bardziej niż zawsze.
     1. Martwię się swoimi dolegliwościami, mam rozstrój żołądka, zaparcie, bóle.
     2. Stan mego zdrowia bardzo mnie martwi, często o tym myślę.
     3. Tak bardzo martwię się o swoje zdrowie, że nie mogę o niczym innym myśleć.  
U. 0. Moje zainteresowania seksualne nie uległy zmianom.
    1. Jestem mniej zainteresowany sprawami płci (seksu).
    2. Problemy płciowe wyraźnie mniej mnie interesują.
    3. Utraciłem wszelkie zainteresowania sprawami seksu.

Interpretacja skali Becka
Poziom depresji
brak                          0-11 punktów   
łagodna                      12-19 punktów   
umiarkowana                  20-25 punktów   
ciężka                       26 i więcej punktów   

Krótka Skala Oceny Depresji

Stwierdzenie                                                                                                                                                                   Ocena
1. Przez cały czas odczuwam lęk.                                                                                                                                      1
2. Ostatnio robię wszystko bardzo wolno.                                                                                                                          1
3. Czuję się gorzej na początku dnia.                                                                                                                                 1
4. Mam poczucie, że życie straciło wartość.                                                                                                                        1
5. W ciągu ostatniego miesiąca zdarzało mi się płakać.                                                                                                          1
6. Straciłem nadzieję.                                                                                                                                                      2
7. Poważnie zastanawiam się nad popełnieniem samobójstwa.                                                                                               2
8. Nie mogę sobie przypomnieć takiego momentu w ciągu ostatniego miesiąca,                                                     
kiedy czułem się szczęśliwy.                                                                                                                                              1
9. Jestem bardzo samotny.                                                                                                                                              1
10. Straciłem zainteresowania.                                                                                                                                         1
11. Czuję się zbyt kiepsko, żeby coś mogło mnie cieszyć.                                                                                                      1
12. Żałuję tego co robiłem w życiu.                                                                                                                                      1
13. Z powodu choroby jestem ciężarem dla innych.                                                                                                               1
14. W przeszłości zdarzało się, że przez całe tygodnie byłem smutny.                                                                                   1
15. Dokuczają mi bóle głowy.                                                                                                                                              1
16. Wydaje mi się, że straciłem apetyt.                                                                                                                               1
17. Nie śpię dobrze.                                                                                                                                                           1
18. Martwię się tak bardzo, że nie mogę spać.                                                                                                                     1
19. Nie mogę powiedzieć, że jestem szczęśliwy.                                                                                                                  1

Maksymalna liczba punktów                                                                                                                                             21

Stwierdzenie co najmniej 7 punktów wskazuje na możliwość występowania depresji.

Geriatryczna Skala Depresji

1. Myśląc o całym życiu, czy jest Pan(i) zadowolony(a)?

2. Czy zmniejszyła się liczba Pana(i) aktywności i zainteresowań?

3. Czy ma Pan(i) uczucie, że życie jest puste?

4. Czy często czuje się Pan(i) znudzony(a)?

5. Czy myśli Pan(i) z nadzieją o przyszłości?

6. Czy miewa Pan(i) natrętne myśli, których nie może się Pan(i) pozbyć?

7. Czy jest Pan(i) w dobrym nastroju przez większość czasu?

8. Czy obawia się Pan(i), że może się zdarzyć Panu(i) coś złego?

9. Czy przez większość czasu czuje się Pan(i) szczęśliwy(a)?

10. Czy często czuje się Pan(i) bezradny(a)?

11. Czy często jest Pan(i) niespokojny(a)?

12. Czy zamiast wyjść wieczorem z domu, woli Pan(i) w nim pozostać?

13. Czy często martwi się Pan(i) o przyszłość?

14. Czy czuje Pan(i), że ma Pan(i) więcej kłopotów z pamięcią niż inni ludzie?

15. Czy myśli Pan(i), że wspaniale jest żyć?

16. Czy często czuje się Pan(i) przygnębiony(a) i smutny(a)?

17. Czy obecnie czuje się Pan(i) gorszy(a) od innych ludzi?

18. Czy martwi się Pan(i) tym, co zdarzyło się w przeszłości?

19. Czy uważa Pan(i), że życie jest ciekawe?

20. Czy trudno jest Panu(i) realizować nowe pomysły?

21. Czy czuje się Pan(i) pełny(a) energii?

22. Czy uważa Pan(i), że sytuacja jest beznadziejna?

23. Czy myśli Pan(i), że ludzie są lepsi niż Pan(i)?

24. Czy drobne rzeczy często wyprowadzają Pana(ią) z równowagi?

25. Czy często chce się Panu(i) płakać?

26. Czy ma Pan(i) kłopoty z koncentracją uwagi?

27. Czy rano budzi się Pan(i) w dobrym nastroju?

28. Czy ostatnio unika Pan(i) spotkań towarzyskich?

29. Czy łatwo podejmuje Pan(i) decyzje?

30. Czy zdolność Pana(i) myślenia jest taka sama jak dawniej?

Interpretacja Geriatrycznej Skali Depresji:
(Za każdą odpowiedź twierdzącą 1 punkt)
0 - 10 punktów         - pacjent bez depresji
11 - 20 punktów        - lekka depresja
21 i więcej punktów    - ciężka depresja