Uzależnienia testy

Test alkoholowy CAGE

1.Czy w Twoim życiu miały miejsce takie okresy, kiedy odczuwałeś/aś konieczność ograniczenia swojego picia ?
2.Czy zdarzyło się, że osoby z bliskiego Ci otoczenia denerwowały Cię uwagami na temat Twojego picia ?
3.Czy zdarzało się, że odczuwałeś/aś wyrzuty sumienia, poczucie winy, lub wstyd z powodu swego picia ?
4.Czy zdarzało Ci się, że rano po przebudzeniu pierwszą rzeczą było wypicie alkoholu dla „uspokojenia nerwów” lub „postawienia na nogi” ?

Uzyskanie co najmniej dwóch twierdzących odpowiedzi na powyższe pytania wskazuje na znaczne prawdopodobieństwo uzależnienia od alkoholu.

Test alkoholowy MAST (wersja skrócona)

1.Czy uważasz, że pijesz w taki sam sposób jak większość ludzi ?
2.Czy Twoi przyjaciele bądź krewni uważają, że Twoje picie mieści się w normie ?
3.Czy kiedykolwiek brałeś/aś udział w spotkaniu Anonimowych Alkoholików ?
4.Czy straciłeś/aś kiedykolwiek przyjaciela bądź dziewczynę z powodu picia ?
5.Czy miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty w pracy z powodu alkoholu ?
6.Czy zaniedbywałeś/aś kiedykolwiek swoje obowiązki, sprawy rodzinne, lub opuściłeś/aś pod rząd kilka dni pracy z powodu picia ?
7.Czy miałeś/aś kiedykolwiek „urwany film”, delirium, nasilone drżenia, czy słyszałeś głosy lub widziałeś/aś nieistniejące rzeczy po nadużyciu alkoholu ?
8.Czy z powodu picia zwracałeś/aś się kiedykolwiek do kogokolwiek z prośbą o radę ?
9.Czy przebywałeś/aś kiedykolwiek w szpitalu z powodu picia ?
10.Czy byłeś/aś kiedykolwiek zatrzymany/a za prowadzenie pojazdu po użyciu alkoholu, lub czy kiedykolwiek prowadziłeś/aś pojazd po wypiciu alkoholu ?

Pięć twierdzących odpowiedzi jest wystarczającym kryterium do rozpoznania uzależnienia od alkoholu.

Test alkoholowy John’s Hopkins University - Test Baltimorski

1.Czy pijesz w pracy ?
2.Czy Twoje picie wpływa niekorzystnie na życie domowe ?
3.Czy pijesz dlatego, ze jesteś nieśmiały/a wobec innych ?
4.Czy Twoje picie wpływa na to, że masz negatywną opinię ?
5.Czy miałeś/aś kiedykolwiek kłopoty finansowe na skutek picia ?
6.Czy miałeś/aś kiedykolwiek wyrzuty sumienia z powodu picia ?
7.Czy Twoje picie jest powodem zmartwień rodziny ?
8.Czy pijąc stałeś/aś się mniej ambitny/a ?
9.Czy odczuwasz potrzebę picia codziennie o tej samej porze ?
10.Czy jest Ci obojętne z kim pijesz ?
11.Czy po piciu jednego dnia odczuwasz potrzebę wypicia nazajutrz ?
12.Czy pijąc zauważyłeś/aś zmniejszenie się Twojej sprawności fizycznej bądź umysłowej ?
13.Czy picie wpływa negatywnie na Twoją pracę zawodową, bądź inne Twoje działania poza pracą ?
14.Czy z powodu picia masz problemy ze snem ?
15.Czy pijąc chcesz uciec od problemów ?
16.Czy zdarza się że pijesz samotnie ?
17.Czy pijąc tracisz pamięć i nie wiesz gdzie byłeś/aś i co robiłeś/aś ?
18.Czy pijesz, aby wzmocnić pewność siebie ?
19.Czy w związku z piciem byłeś/aś kiedykolwiek w szpitalu, w izbie wytrzeźwień, ambulatorium itp. ?

Udzielenie jednej twierdzącej odpowiedzi powinno być ostrzeżeniem, dwie twierdzące odpowiedzi świadczą z dużym prawdopodobieństwem o alkoholizmie, natomiast trzy odpowiedzi twierdzące przemawiają definitywnie za alkoholizmem.

 Karty Jellinka dla mężczyzn i kobiet

Objawy i etapy alkoholizmu u mężczyzn

Czy zdarzył ci się kiedykolwiek któryś z poniższych objawów:

Faza ostrzegawcza (objawów zwiastunowych)

1. Wzrost tolerancji (musiałeś wypić więcej aby osiągnąć taki sam skutek)?
2. Chwilowa utrata pamięci ("przerwy w życiorysie", okresy w których robiłeś coś, czego nie pamiętasz)?
3. Ukradkowe picie kiedy nikt nie patrzył?
4. Myślenie o piciu (na przykład podczas pracy itd.)?
5. Szybkie picie (w celu szybkiego upicia się)?
6. Unikanie rozmów o piciu ponieważ czujesz się wtedy niezręcznie?
7. Zaburzenia pamięci (nie możesz sobie przypomnieć co powiedziałeś ani tego co robiłeś)?

Faza krytyczna (ostra)

8. Utrata kontroli (nie możność przewidzenia jak dużo wypijesz)?
9. Usprawiedliwianie (znajdywanie wymówek dla picia)?
10. Uwagi ze strony innych osób dotyczące twojego picia?
11. Niekontrolowane wydawanie pieniędzy?
12. Agresja (słowna lub fizyczna)?
13. Wyrzuty sumienia (poczucie winy lub depresja w związku z piciem)?
14. Okresy abstynencji (okresy kiedy postanawiasz nie pić)?
15. Zmiana sposobu picia (zmiana rodzaju lub marki alkoholu)?
16. Utrata przyjaciół lub konflikty z nimi, które można uzasadnić piciem alkoholu?
17. Utrata pracy lub problemy w pracy związane z piciem?
18. Porzucanie hobby i zainteresowań, spędzanie tego czasu na piciu?
19. Próby podjęcia jakiegoś leczenia w związku z piciem?
20. Liczne pretensje wobec otoczenia?
21. "Ucieczki" (przeprowadzanie się lub zmiana grona przyjaciół, aby "rozpocząć od nowa")?
22. Zabezpieczanie dostępu do alkoholu (ukrywanie zapasów)?
23. Picie rano (lub przed pójściem do pracy)?

Faza przewlekła

24. Picie mniej lub bardziej ciągle przez co najmniej 18 godzin ("ciąg")?
25. Robienie rzeczy stanowiących pogwałcenie własnych zasad etycznych i moralnych?
26. Nieprawidłowe lub splątane myślenie, słyszenie nieistniejących głosów lub brak orientacji w czasie i miejscu
27. Spadek tolerancji (czucie się i zachowanie jak po pijanemu po jednym kieliszku)?
28. Trudne do sprecyzowania lęki i obawy?
29. Tremor (drżenie rąk)?
30. Poczucie beznadziejności lub myśli samobójcze?

Objawy i etapy alkoholizmu u kobiet

Czy zdarzył ci się kiedykolwiek któryś z poniższych objawów :

Faza ostrzegawcza (objawów zwiastunowych)

1. Wzrost tolerancji (musiałaś wypić więcej aby osiągnąć taki sam skutek)?
2. Niechęć do rozmów o piciu?
3. Przekonanie, że kobiety, które więcej piją są gorsze od mężczyzn?
4. Zmiany osobowości podczas picia?
5. Intensywniejsze picie tuż przed miesiączką?
6. Poczucie większej inteligencji i bystrości podczas picia?
7. Poczucie "nadwrażliwości"?

Wczesne stadium

8. Okresy abstynencji (okresy kiedy postanawiałaś nie pić)?
9. Uwagi ze strony innych osób dotyczące twojego picia?
10. Racjonalizacja picia (znajdowanie wymówek)?
11. Chwilowe utraty pamięci (przerwy w życiorysie, okresy, których nie pamiętasz) podczas picia?
12. Niewyjaśnione stłuczenia i zranienia?
13. Picie w perspektywie stanięcia przed nową sytuacją?

Stadium środkowe

14. Zaniedbywanie jedzenia?
15. Zabezpieczenie dostępu do alkoholu (chowanie zapasów)?
16. Użalanie się nad sobą (litowanie się nad sobą)?
17. Pretensje wobec otoczenia?
18. Nadmierny liberalizm lub niedbały stosunek do dzieci wynikający z poczucia winy wywołanego piciem?
19. Picie w celu poprawy nastroju, z równoczesnym poczuciem , że nastrój uległ obniżeniu?
20. Uwagi ze strony innych, że możesz "nie być alkoholiczką"?
21. Picie na zapas -picie przed okazją do picia lub "dopijanie"- picie po okazji do picia?
23. Picie mniej lub bardziej ciągłe przez co najmniej 18 godzin?

Stadium późne

24. Rozpoczynanie dnia od picia alkoholu?
25. Tremor (drżenie rąk)?
26. Spadek tolerancji na alkohol (uczucie i postępowanie jakby było się pijanym po jednym kieliszku)?
27. Picie ukradkiem?
28. Picie zachłanne?
29. Długotrwałe wyrzuty sumienia?
30. Obniżenie wartości osobistych związków?
31. Noszenie alkoholu w torebce?

Test (AUDIT)  The Alcohol Use Disorders Identification

Część A: Wywiad alkoholowy

1. Jak często pije Pan/Pani napoje zawierające alkohol?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Raz na miesiąc albo rzadziej....................................................................................1 pkt
Dwa do czterech razy na miesiąc..............................................................................2 pkt
Dwa do trzy razy w tygodniu ...................................................................................3 pkt
Cztery albo więcej razy w tygodniu...........................................................................4 pkt

2. Zazwyczaj ile drinków zawierających alkohol wypija Pan/Pani w dniu w którym Pan/Pani pije? (standardowy drink to napój zawierający 10 g czystego alkoholu, a więc w przybliżeniu: 25 ml kieliszek wódki, koniaku whisky, 100 ml lampka wina, "małe" (250 ml) piwo)?
Jeden do dwóch drinków (25ml kieliszek wódki,
100 ml lampka wina, "małe" piwo)..........................................................................0 pkt
Trzy albo cztery drinki...........................................................................................1 pkt
Pięć albo sześć drinków.........................................................................................2 pkt
Siedem do dziewięciu drinków................................................................................3 pkt
Dziesięć lub więcej drinków....................................................................................4 pkt

3. Jak często wypija Pan/Pani sześć lub więcej drinków w czasie jednego dnia picia alkoholu?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

4. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani zaprzestać picia po jego rozpoczęciu?
Nigdy....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz w miesiącu.....................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu .............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

5. Jak często w ciągu ostatniego roku z powodu picia alkoholu zrobił Pan/Pani coś nieprawidłowo czego normalnie oczekuje się od Pana/Pani?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

6. Jak często w ostatnim roku potrzebował Pan/Pani napić się alkoholu rano następnego dnia po "dużym piciu" aby móc dojść do siebie?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

7. Jak często w ostatnim roku czuł się Pan/Pani winny albo miał Pan /Pani wyrzuty sumienia po piciu alkoholu?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

8. Jak często w ostatnim roku nie mógł Pan/Pani przypomnieć sobie, co zdarzyło się poprzedniego dnia lub nocy z powodu picia?
Nigdy.....................................................................................................................0 pkt
Rzadziej niż raz na miesiąc......................................................................................1 pkt
Około raz w miesiącu..............................................................................................2 pkt
Około raz w tygodniu .............................................................................................3 pkt
Codziennie albo prawie codziennie...........................................................................4 pkt

9. Czy kiedyś Pan/Pani albo ktoś inny doznał jakiegoś urazu (fizycznego) w wyniku Pana/Pani picia?
Nie.......................................................................................................................0 pkt
Tak, ale nie w ostatnim roku...................................................................................2 pkt
Tak w ostatnim roku ..............................................................................................4 pkt

10. Czy ktoś z rodziny, przyjaciół, lekarzy lub innych pracowników służby zdrowia interesował się Pana/Pani piciem albo sugerował jego przerwanie?
Nie.......................................................................................................................0 pkt
Tak, ale nie w ostatnim roku...................................................................................2 pkt
Tak w ostatnim roku ..............................................................................................4 pkt

Część B: Badanie kliniczne

Doznane urazy fizyczne:
1. Czy doznał Pan/Pani urazów głowy po 18 roku życia?
Tak .................................................................................................................. 3 pkt
Nie.................................................................................................................... 0 pkt

2. Czy miał Pan/Pani jakieś złamania kości po 18 roku życia?
Tak .................................................................................................................. 3 pkt
Nie.................................................................................................................... 0 pkt

Badanie kliniczne:

3. Zaczerwienione spojówki
Nie stwierdza się............................................................................................... 0 pkt
Słabo nasilone ..................................................................................................1 pkt
Średnio nasilone ...............................................................................................2 pkt
Znacznie nasilone .............................................................................................3 pkt

4. Odbiegające od normy unaczynienie skóry
Nie stwierdza się............................................................................................... 0 pkt
Słabo nasilone ..................................................................................................1 pkt
Średnio nasilone ...............................................................................................2 pkt
Znacznie nasilone .............................................................................................3 pkt

5. Drżenie rąk
Nie stwierdza się............................................................................................... 0 pkt
Słabo nasilone ..................................................................................................1 pkt
Średnio nasilone ...............................................................................................2 pkt
Znacznie nasilone .............................................................................................3 pkt

6. Drżenie języka
Nie stwierdza się............................................................................................... 0 pkt
Słabo nasilone ..................................................................................................1 pkt
Średnio nasilone ...............................................................................................2 pkt
Znacznie nasilone .............................................................................................3 pkt

7. Powiększenie wątroby
Nie stwierdza się................................................................................................0 pkt
Nieznaczne .......................................................................................................1 pkt
Wyraźne ..........................................................................................................2 pkt
Znacznego stopnia ............................................................................................3 pkt

8. Wartości gamma-glutamylo-transpetydazy
Poniżej średniej wartości normy (w zależności od norm laboratorium, najczęściej poniżej 30 JU/I ) .............................................................................................................0 pkt
Powyżej średniej wartości normy (najczęściej 30-50 JU/I) ..................................1 pkt
Powyżej normy (najczęściej >50 JU/I) ..............................................................3 pkt

Suma punktów części B: ______
Suma punktów części A i B: ______

Interpretacja wyników:
•    Osoby które uzyskały 8 lub więcej punktów uważa się za przypadki wymagające pogłębionej diagnostyki.
•    Osoby z podwyższonymi wynikami w trzech pierwszych skalach, przy niepodwyższonych wynikach w pozostałych, to prawdopodobnie pijące w sposób ryzykowny.
•    Podwyższone wyniki w skalach 4-6 sugerują uzależnienie od alkoholu.
•    Podwyższenie wyników w pozostałych skalach sugerują picie szkodliwe.