Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Detoks narkotykowy

Detoks narkotykowy

To popularna nazwa detoksykacji czyli objawowego leczenia objawów odstawiennych nazywanych również abstynencyjnymi. Pojawiają się one u osoby, która przewlekle przyjmowała środki psychoaktywne, narkotyki. Należy podkreślić, że niektóre zespoły abstynencyjne przebiegają wyjątkowo burzliwie, mogą zagrażać zdrowiu i życiu pacjenta. Profesjonalna detoksykacja minimalizuje zagrożenia. Na pewno detoksykacji powinni się poddać pacjenci u których poprzednie detoksykacje były powikłane, np. występowały w ich trakcie drgawki, zaburzenia świadomości, psychozy. Pacjenci z towarzyszącymi narkomanii: schorzeniami układu krążenia, chorobami nerek, niewyrównaną cukrzycą, ciężkimi zaburzeniami psychicznymi. W trakcie odstawienia narkotyków większość chorób przewlekłych zaostrza się, szczególnie nasilone objawy zaburzeń układu wegetatywnego mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia pacjenta. W trakcie detoksykacji prowadzimy motywowanie pacjenta do podjęcia terapii narkomanii i utrzymania abstynencji.

Na czym polega detoks narkotykowy?

Detoksykacja osoby uzależnionej od narkotyków, skupia się na redukcji nieprzyjemnych, często groźnych, fizycznych i psychicznych objawów związanych z odstawieniem szkodliwych substancji. Tym samym łagodzi poczucie konieczności ponownego przyjęcia narkotyków, przymusu brania czy tez głodu narkotykowego.

Najważniejszym etapem detoksykacji jest podawanie pacjentowi leków objawowych, umożliwiających mu przetrwanie najtrudniejszego dla jego organizmu okresu. Każdy rodzaj narkomanii wymaga innej procedury detoksykacji. Uzależnienie od Heroiny, Kokainy, Metamfetaminy, Amfetaminy, THC po odstawieniu tych środków generuje zupełnie różne zespoły abstynencyjne, każdy z nich wymaga innego leczenia.

Podczas pobytu w oddziale detoksykacyjnym pacjent jest kilkukrotnie konsultowany przez psychologa, specjalistę terapii uzależnień. Staramy się wybrać optymalny dla niego program leczenia odwykowego.

Detoks narkotykowy – pierwszy krok ku wolności

Pierwszym etapem w walce z nałogiem jest właśnie detoksykacja.
Dzięki niej możliwe jest przerwanie ciągu narkotykowego, co jest warunkiem koniecznym do rozpoczęcia właściwej terapii. Po przebyciu detoksykacji u pacjentów następuje zauważalna poprawa samopoczucia, dzięki czemu codzienne funkcjonowanie staje się dużo łatwiejsze. Zauważamy poprawę funkcji poznawczych, pamięci, koncentracji, uwagi. Pod wpływem narkotyków większość pacjentów przeżywa podobne nastroje i emocje. Dopiero po odstawieniu SPA możliwa jest praca terapeutyczna.

Po skutecznej detoksykacji pacjent może podjąć terapię w stacjonarnym oddziale leczenia uzależnień. Istnieją ośrodki oferujące leczenie dostosowane do pozycji społecznej, aktualnego funkcjonowania pacjenta, oparcia społecznego jeżeli je posiada, wykształcenia, cech osobowości. Różnią się one np. okresem terapii, z reguły od miesiąca do roku.

NZOZ Medox oferuje program terapii dla osób wysoko funkcjonujących, posiadających wsparcie społeczne, które powinny wrócić do funkcjonowania po ukończeniu terapii. Realizacja podstawowego programu leczenia uzależnień w naszym OTU trwa 35 dni.

Etapy detoksykacji?

Detoksykacja umożliwia przerwanie ciągu narkotykowego i redukcję zagrożenia zdrowia i życia pacjenta, łagodzenie przykrych objawów psychicznych i fizycznych.

W naszym ośrodku rekomendujemy detoksykację w komfortowych warunkach, przy zachowaniu dyskrecji, przez cały okres pobytu pacjent jest monitorowany przez personel medyczny.

Etapy detoksykacji:

 • Medyczne badanie pacjenta, zebranie wywiadu obejmującego przebieg narkomanii, innych schorzeń, przebytych urazów, operacji, dotychczasowego leczenia, to inaczej badanie podmiotowe. Badanie przedmiotowe obejmuje badanie fizykalne, ocenę stanu somatycznego, narządów wewnętrznych, układu nerwowego, układu ruchu. Ustalenie występujących powikłań i chorób współistniejących. Zaplanowanie i wykonanie badań laboratoryjnych i w razie konieczności obrazowych. Ocenę stanu psychicznego pacjenta.
 • Ustalenie planu detoksykacji. Pacjent jest informowany o możliwych standardach leczenia, ich wadach i zaletach, okresie leczenia, ew. działaniach niepożądanych. Rekomendujemy optymalny sposób terapii opierając się na naszym kilkudziesięcioletnim doświadczeniu. Decyzja o sposobie leczenia musi uzyskać akceptację pacjenta.
 • Proces detoksykacji, wymaga stałego monitoringu, ewentualnych zmian dawek stosowanych leków, zmian sposobu detoksykacji. W przypadkach osobniczych okres detoksykacji może ulec przedłużeniu lub skróceniu. W naszym ośrodku, oferujemy pacjentom stałą opiekę lekarską oraz całodobową opiekę pielęgniarską, pozwalającą na bezpieczny i skuteczny detoks narkotykowy. Dla zapewnienia optymalnych warunków nasi podopieczni przebywają pod ciągłą opieką terapeuty, prowadzącego konsultacje wspierające i motywujące do kontynuowania terapii.
 • Koniec detoksykacji. Ponad 90% pacjentów z sukcesem kończy detoks narkotykowy w naszym oddziale. Każdy pacjent otrzymuje dokładne zalecenia dalszego leczenia w formie ustnej i pisemnej. Pomagamy wybrać placówki w których powinien kontynuować leczenie. Duża grupa decyduje się pozostać w NZOZ Medox przez kolejne 35 dni i realizować podstawowy program terapii OTU. Pozostali wybierają inne ośrodki stacjonarne lub ambulatoryjne, oczywiście wystawiamy właściwe skierowania.

Ile trwa detoks narkotykowy?

Czas trwania detoksykacji uzależniony jest od wielu czynników, wieku pacjenta, jego stanu zdrowia ogólnego i psychicznego, rodzaju, okresu i wielkości dawek przyjmowanych narkotyków. Rodzaju osobowości, indywidualnej tolerancji  na odstawienie SPA. Każdy pacjent wyznacza sobie też inne cele detoksu. Jednym zależy na szybkim ostawieniu z możliwie minimalnie odczuwalnymi objawami abstynencyjnymi. Inni po detoksie oczekują powrotu do pełni zdrowia fizycznego i psychicznego. Dlatego podamy tu uśrednione okresy detoksykacji pacjentów, zakładając niepowikłane leczenie i brak chorób współistniejących.

 • Detoksykacja osób uzależnionych od Heroiny to z reguły okres 7-30 dni. Krótki okres leczenia możliwy jest  gdy decydujemy się na użycie Buprenorphiny. Podawanie i redukcja Methadonu wymaga dłuższego okresu, z reguły ponad 20 dni.
 • Osobom uzależnionym od Tramadolu proponujemy 14 dniowy pobyt w oddziale, w tym okresie większość naszych pacjentów odstawiła narkotyk z sukcesem.
 • Pacjenci uzależnieni od Kokainy w większości kończyli detoksykację w czasie 7 dni
 • Osoby uzależnione od Amfetaminy i Metamfetaminy wymagali z reguły pobytu 14 dniowego
 • Odstawienie THC, gdy istnieją wskazania do pobytu w oddziale trwa najczęściej 7 dni
 • Przyjmujemy również osoby uzależnione od (opiatów) Oxycodonu, Kodeiny, Petydyny, DXM, oraz innych SPA: GBL, GHB, Phenibut, w tych przypadkach okres pobytu ustalamy po osobistym zbadaniu pacjenta.

Detoks narkotykowy – częste pytania

 1. Dlaczego nie domowy detoks narkotykowy? Nasze doświadczenia z „domowym detoksem narkotykowym” sięgają połowy lat 90-tych. Dlaczego zrezygnowaliśmy z oferty, pomimo, że była bardzo intratna? Czas wizyty do godziny, koszt dla pacjenta 200-1000 złotych. Badanie, wypisanie recept, zalecenia i właściwie koniec pracy. Otóż zorientowaliśmy się, że domowe odtrucia narkotykowe są nieskuteczne a nawet groźne dla pacjentów. Osoba uzależniona w ciągu jest niekrytyczna. Lęk przed odstawieniem SPA jest ogromny, podobnie jak przymus brania. Naturalne środowisko wyzwala i nasila emocje, w afekcie nie myślimy racjonalnie. Przez te czynniki trudniej utrzymać abstynencję. Pacjenci nie przestrzegali zaleceń, przyjmowali wyższe dawki leków niż zalecane, „mieszali” leki i narkotyki lub alkohol. Zalecane leki to często substancje silnie działające, nierzadko narkotyki, ich dawkowanie przez telefon wg nas jest niedopuszczalne a detoksykacja to leczenie objawowe, wymagające częstych zmian. Trudną sytuację pacjenta często wykorzystują osoby, które nie były w stanie zapracować na karierę w medycynie. W Warszawie domowe detoksy narkotykowe oferują przeważnie osoby niekompetentne. Detoksy domowe oferowane przez lekarza pogotowia, ratownika medycznego lub 50 – latka bez specjalizacji powinny być dla Państwa ostrzeżeniem. Niektórzy z nich byli już karani, byli pozbawieni prawa wykonywania zawodu,  są poważnym zagrożeniem dla Waszego życia. Często przyjmujemy do oddziału pacjentów w stanie zagrożenia życia po „domowym detoksie narkotykowym”. Pamiętaj detoksykacja w oddziale leczenia objawów abstynencyjnych minimalizuje ryzyko i zwiększa Twoje szanse na odstawienie narkotyków.
 2. Kroplówki podczas detoksu, prawda czy mit? Jeżeli ktoś oferuje Wam kroplówki jako standard detoksu uciekajcie. Oznacza to, że osoba ta nie ma żadnego pojęcia o detoksykacji, chce Was tylko naciągnąć a dodatkowo może zabić. Wzmacniające, uzupełniające, zawierające antyoksydanty, tak najczęściej piszą kac doktorzy, osoby bez minimum wiedzy o leczeniu osób uzależnionych.  Wlewy kroplowe stosuje się najczęściej w trakcie detoksykacji alkoholowej i to nie zawsze. Od ponad 20 lat schematy detoksykacji osób uzależnionych od narkotyków nie przewidują podawania płynów i leków dożylnie. Oszuści wykorzystują niewiedzę pacjentów i oferują cudowne kroplówki. Było to uzasadnione gdy pacjent odwadniał się poprzez wymioty i biegunki występujące jako objawy abstynencyjne. Dzisiejsze standardy detoksykacji nie przewidują takich sytuacji. Pacjenci w naszym oddziale detoksykacji w trakcie leczenia uprawiają sporty, korzystają z siłowni, grają w tenisa stołowego. Gdzie tu miejsce na kroplówki?
 3.  

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców w Warszawie. Jako lekarz posiadam uprawnienia do badania

Czytaj więcej >>