Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Detoksykacja alkoholowa

Każdy pacjent ma indywidualnie dobrany sposób leczenia. Leczymy objawowo, bierzemy pod uwagę, stan ogólny, przebyte i aktualne schorzenia towarzyszące. Stale monitorujemy podstawowe parametry. Do leczenia wegetatywnych objawów abstynencyjnych używamy najnowszych, bezpiecznych leków. Leki uspokajające i nasenne, zalecamy nie według schematów, tylko dobieramy preparaty i dawki zależnie od nasilenia objawów abstynencyjnych. Tak stanowią obecne światowe standardy detoksykacji. Dzięki temu nasi pacjenci są bezpieczni, dobrze znoszą pierwsze chwile abstynencji, leczenie jest skuteczne i w miarę możliwości krótkie.W trakcie detoksykacji pacjent jest konsultowany przez specjalistę terapii uzależnień i jeżeli to możliwe bierze udział w zajęciach terapeutycznych, jest motywowany do podjęcia lub kontynuacji leczenia odwykowego.

 

Detoksykacja opiatowa

Proponujemy pacjentom leczenie objawów abstynencyjnych oparte głównie na podawaniu Buprenorphiny ( Bunondolu). Obligatoryjnie wykonujemy także badanie stanu ogólnego i schorzeń towarzyszących, laboratoryjne badania podstawowe. Na życzenie pacjenta wykonujemy badania w kierunku zakażenia wisusami HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu „C”. Detoksykacja trwa siedem dni. Jeżeli pacjent planuje kontynuację leczenia odwykowego i chce przyjmować Nalorex ( „blokery”), w siódmym dniu wykonujemy testy na zawartość opiatów i może przyjąć pierwszą dawkę leku w naszym ośrodku, pod opieką lekarza. Wykonujemy także detoksykację z zastosowaniem Methadonu. Jednak w tym przypadku zalecany okres leczenia to minimum 21 dni.W trakcie detoksykacji pacjent jest konsultowany przez specjalistę terapii uzależnień i bierze udział w zajęciach terapeutycznych, jest motywowany do podjęcia lub kontynuacji leczenia odwykowego.

Detoksykacja osób uzależnionych od leków

To szczególnie trudny proces, więc zalecany okres pobytu w ośrodku to dwa miesiące. Proponujemy pacjentom rozpoczęcie procesu w trybie ambulatoryjnym, z uwagi na to, że zazwyczaj pierwsze redukcje dawki przyjmowanych leków, pacjenci znoszą dość dobrze i bez powikłań. Natomiast całkowite odstawienie tych środków zalecamy przeprowadzić pod opieką lekarską i psychologiczną, w warunkach stacjonarnych. Pacjenci przyjmują różne leki, w różnych dawkach, więc nie można tu podać jednego schematu leczenia. Obowiązuje zasada zamiany leków uspokajających na podobne o długim okresie działania. W naszym Ośrodku zazwyczaj stosujemy Diazepam. Unikamy w ten sposób spadków stężenia leku w ciągu doby i związanych z tym przykrych objawów abstynencji. Następnie stopniowo, przez kilka tygodni redukujemy dawkę. Oczywiście przez cały okres leczenia monitorujemy stan ogólny i psychiczny pacjenta. Leczymy schorzenia towarzyszące na przykład zaburzenia depresyjne.W trakcie detoksykacji pacjent pozostaje pod opieką psychologiczną, bierze udział w zajęciach terapii odwykowej.

Detoksykacja osób uzależnionych od alkoholu

Farmakologiczne leczenie uzależnienia od alkoholu jest standardem w nowoczesnych Ośrodkach Leczenia Uzależnień. Metody awersyjne, polegające na stosowaniu Disulfiramu (Anticol, Esperal), nie znajdują obecnie uzasadnienia, nie są też zalecane przez naszych specjalistów. Jednak od lat 90-tych XX wieku, przynajmniej dwa środki farmakologiczne uzyskują pozytywne opinie w wynikach wielu badań klinicznych.Stosowane w klinice Medox  środki farmakologiczne w leczeniu alkoholizmu to:

Naltrekson ( Nalorex, Revia, Nemexin )

– zarejestrowany w 1994 roku, powszechnie stosowany w USA,  lek  o udowodnionej skuteczności, stosowany przez nas od kilkunastu lat.  Wyraźnie zmniejszający ilość wypijanego alkoholu, średnio o 50% u osób które przerwały abstynencję. Prawdopodobnie poprzez zmniejszenie głodu alkoholowego zwiększa prawdopodobieństwo utrzymania i wydłuża okresy abstynencji u osób uzależnionych od alkoholu. Leczenie tym środkiem jest bardzo dobrze tolerowane i bezpieczne. Lek ten nie jest zarejestrowany w Polsce, jednak jego sprowadzenie na zasadzie importu docelowego, nie jest skomplikowane.

 Akamprozat ( Campral)

– zarejestrowany w 1993 roku stosowany głównie w Europie zachodniej, przez nas stosowany od kilkunastu lat. Lek ten powoduje  zauważalne klinicznie zmniejszenie głodu alkoholowego. Osoby leczone tym preparatem i terapią, zachowują dwukrotnie częściej abstynencję, jest ona dwukrotnie dłuższa niż u osób tylko leczonych odwykowo. Pacjenci którzy pomimo leczenia spożywają alkohol, piją go dwukrotnie mniej. Leczenie tym lekiem jest dobrze tolerowane i bezpieczne. U osób, które ujawniają zaburzenia depresyjne lub/i lękowe, zaburzenia snu stosujemy:
Leki przeciwdepresyjne
Przeciwlękowe
Skutkuje to znacząco lepszymi wynikami leczenia odwykowego.

Ostatnio dodane artykuły

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców w Warszawie. Jako lekarz posiadam uprawnienia do badania

Czytaj więcej >>

Artur Mydlarz psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog i psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Kierownik OTU Medox

Czytaj więcej >>

Katarzyna Luchowska psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Katarzyna Luchowska Jestem psycholożką i specjalistką terapii uzależnień. Skończyłam studia

Czytaj więcej >>

Adam Czechowski specjalista psychoterapii uzależnień

Adam Czechowski – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Magister pedagogiki resocjalizacyjnej,

Czytaj więcej >>