Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Leczenie depresji w NZOZ Medox

Klinika Medox oferuje diagnozowanie i leczenie depresji według obowiązujących światowych standardów w formie:

  1. trybu ambulatoryjnego, w prywatnym gabinecie w Warszawie lub wizyt w siedzibie Medox w Nowym Modlinie. Możecie Państwo skorzystać z konsultacji lekarzy psychiatrów, otrzymać wsparcie psychologów z dużym doświadczeniem w terapii osób z depresją.
  2. tryb leczenia stacjonarnego, z pobytem, możliwy jest w Klinice w Nowym Modlinie. umożliwia on stały monitoring postępów terapii, codzienne kontakty z lekarzami, psychologiem, szybkie reagowanie na konieczność optymalizacji leczenia, zapobieganie lub redukcję ew. działań niepożądanych leków. Wykonanie w krótkim czasie rozszerzonej diagnozy, wykonanie badań laboratoryjnych, obrazowych, ew. przeprowadzenie dodatkowych konsultacji specjalistycznych, wykonanie diagnozy psychologicznej.

Przed podjęciem leczenia depresji konieczne jest:

Po zdiagnozowaniu depresji należy również określić jej nasilenie:

W przypadku rozpoznania depresji i zalecenia farmakoterapii, powinno się;

Czego oczekujemy od idealnego leku przeciwdepresyjnego:

Praktyczne informacje o leczeniu depresji:

Tylko 5% osób z depresją otrzymuje profesjonalną pomoc. Depresja dotyka prawdopodobnie 20-25% populacji. Nieleczony epizod depresyjny trwa przeważnie od 3 do 8 miesięcy, rzadko trwa do dwóch lat i dużej. U ok. 80% pacjentów udaje się osiągnąć pełną remisję i powrót do funkcjonowania przedchorobowego. U 5-10% pacjentów pomimo leczenia objawy depresji utrzymują się na podobnym poziomie ponad 2 lata. Podstawową formą leczenia jest terapia farmakologiczna czyli podawanie leków przeciwdepresyjnych, w depresji endogennej pomoc psychologiczna ma wtórne znaczenie, jest jednak zalecana. W szczególnych przypadkach, np lekooporności lub ze wskazań życiowych stosuje się elektrowstrząsy. Niefarmakologiczną metodą leczenia depresji jest Fototerapia.

Ogólne zasady leczenia depresji: terapię można prowadzić w trybie ambulatoryjnym lub stacjonarnym. Kiedy to możliwe powinno się leczyć pacjenta w jego środowisku, w warunkach domowych. Oczywiście myśli i/lub zamiary zagrażające decydują bezwzględnie o hospitalizacji. Należy ocenić możliwość wsparcia bliskich pacjenta lub jego raku. pobyt w oddziale to zawsze stres, jednak niekiedy izolacja pacjenta przynosi zmniejszenie objawów lęku i cierpienia. Praktycznie w każdym przypadku rozpoznania depresji należy włączyć leczenie farmakologiczne. tylko w zaburzenia nastroju o tle sytuacyjnym podstawową formą pomocy jest wsparcie psychologiczne.

Leki przeciwdepresyjne:

Stosunkowo nowa grupa leków(powstały w latach 50-tych XX wieku), cechuje je z reguły duże bezpieczeństwo stosowania, objawy uboczne ich stosowania są  mało uciążliwe, nie wywołują zjawiska tolerancji i zależności. Wyróżniamy kilka grup leków przeciwdepresyjnych, każda z nich ma swoją specyfikę, inne wskazania i ew. działania uboczne. Do najczęsiej stosowanych należą:

  1. SSRI inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny, stosowane w ok. 80% terapii depresji, często wybierane z uwagi na bezpieczeństwo stosowania, skuteczność. Do tej grupy międzu innymi należą: fluwoksamina, fluoksetyna, S-citalopram, citalopram, paroksetyna, sertralina.  Wśrod działań niepożądanych należy wymienić: objawy dyspeptyczne, pobudzenie, nasilenie lęku, zaburzenia snu, zaburzenia funkcji seksualnych. Z reguły objawy uboczne mijają po kilku dnach stosowania.
  2. Trój- i czteropierścieniowe leki przeciwdepresyjne ( amitryptylina, klomipramina, Imipramina, dezypramina) niektóre już niestety niedostępne w Polsce. Duża skuteczność tych farmaceutyków wiąże się niestety z licznymi działaniami ubocznymi: spadki ciśnienia tętniczego, suchość błon śluzowych, nadmierne pocenie, zamazane widzenie, zaparcia, zatrzymanie moczu, nadmierna sedacja, zawroty głowy, przyrost masy ciała, zaburzenia funkcji poznawczych, kardiotoksyczność, drgawki.
  3. Inne leki: moklobemid, mirtazapina, mianseryna, wenlafaksyna, reboksetyna, bupriopion i inne. działania niepożądane podobne do leków cyklicznych lub SSRI. Z reguły dobrze tolerowane, 

Często w leczeniu osób z depresją w pierwszych dniach terapii stosuje się rownież benzodiazepiny. Aby zminimalizować ryzyko zależności powinno stosować się je krotko, do 2 tyg. leczenia i wybierać preparaty o przedłużonym czasie działania.

 

 

 

Polecane artykuły


Diagnoza depresji

Depresja jest zaburzeniem, chorobą psychiczną, jednak wpływa na ogólny stan

Czytaj więcej >>

Definicja depresji

Depresja towarzyszy nam  od kilku tysięcy lat, już wiemy, że

Czytaj więcej >>

Ostatnio dodane artykuły

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców

Czytaj więcej >>

Artur Mydlarz psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog i psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Kierownik OTU Medox

Czytaj więcej >>

Katarzyna Luchowska psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Katarzyna Luchowska Jestem psycholożką i specjalistką terapii uzależnień. Skończyłam studia

Czytaj więcej >>

Adam Czechowski specjalista psychoterapii uzależnień

Adam Czechowski – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Magister pedagogiki resocjalizacyjnej,

Czytaj więcej >>