Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Leczenie narkomanii w Warszawie

Nasza oferta leczenia narkomanii a właściwie osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych(SPA) zawiera:

  1. Detoks narkotykowy –  procedury medyczne, polegające na objawowym leczeniu objawów odstawiennych. osoba, która podjęła decyzję o odstawieniu SPA często doświadcza przykrych objawów, z reguły dzielimy je na dotyczące stanu psychicznego i/lub somatycznego. Najczęściej występuje złe samopoczucie, dysforie, objawy niepokoju, lęku, depresji, pobudzenie lub nadmierna senność, zaburzenia snu, w skrajnych przypadkach mogą występować zaburzenia świadomości, majaczenia inne objawy psychotyczne, urojenia i/lub omamy. Objawy uszkodzenia lub złego funkcjonowania Centralnego Układu nerwowego, stany pomroczne, drgawki, padaczka. Często występujące objawy somatyczne to niecharakterystyczne objawy grypopochodne, bóle mięśniowe lub stawów, czasami bardzo nasilone. Dolegliwości ze strony układu pokarmowego, bóle brzucha, zaburzenia łaknienia, nudności, wymioty. Objawy zaburzeń układu krążenia, wysokie lub patologicznie niskie wartości ciśnienia tętniczego, orto-statyczne spadki ciśnienia. w trakcie detoksu narkotykowego obserwujemy również zaburzenia wodno-elektrolitowe, odwodnienie, niedobór jonów: sodu, potasu, magnezu. detoksykacja pod nadzorem personelu medycznego łagodzi lub znosi te objawy, poprawia samopoczucie pacjenta. W trakcie detoksu narkotykowego pacjent jest konsultowany przez specjalistę terapii uzależnień, jest motywowany do utrzymania abstynencji i kontynuacji leczenia odwykowego. Detoks narkotykowy realizujemy w formie stacjonarnej w ośrodku w Nowym Modlinie pod Warszawą.
  2. Leczenie narkomanii w trybie stacjonarnym – pacjenci w Oddziale Leczenia Uzależnień realizują podstawowy program terapii. Proponujemy pobyt 35dniowy z możliwością rozszerzenia do 56 dni pobytu w oddziale. Program realizowany jest pod kontrolą lekarza psychiatry, specjalistów terapii uzależnień, psychologów. Równocześnie diagnozujemy i wdrażamy leczenie powikłań narkomanii i schorzeń towarzyszących. Osoby odstawiające narkotyki często doświadczają przewlekłych zaburzeń lękowych, zaburzeń nastroju, depresji, zaburzeń snu, leczenie tych objawów przebiega równocześnie z realizacją programu OTU. Stacjonarny program leczenia narkomanii realizowany jest w ośrodku w Nowym Modlinie pod Warszawą.
  3. Ambulatoryjne leczenie narkomanii w Warszawie – osobom które zrealizowały podstawowy program terapii proponujemy opiekę psychiatry, psychologa, specjalisty terapii uzależnień w formie ambulatoryjnej. Konsultacje, sesje terapeutyczne indywidualne i grupowe mają za cel  motywację do utrzymania abstynencji, zapobieganie nawrotom, ewentualną pomoc w sytuacjach doraźnych, zapewnienie wsparcia psychospołecznego Służą poprawie funkcjonowania pacjenta, jego interakcji z otoczeniem, utrzymania dobrostanu psychicznego. Leczenie ambulatoryjne narkomanii w ramach Poradni oferujemy w Nowym Modlinie i w Warszawie.

Specjalizujemy się w leczeniu kilku typów narkomanii,

osób uzależnionych od:

 

 

Polecane artykuły


Detoks narkotykowy

Detoks narkotykowy To popularna nazwa detoksykacji czyli objawowego leczenia objawów

Czytaj więcej >>

Ostatnio dodane artykuły

Diagnoza depresji

Depresja jest zaburzeniem, chorobą psychiczną, jednak wpływa na ogólny stan

Czytaj więcej >>

Centrum Rozwoju Osobistego – Brwinów

Miasto: Brwinów Województwo: mazowieckie Strona internetowa: http://psychoterapiauzaleznien.pl Osoba kontaktowa: Katarzyna

Czytaj więcej >>