Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

 Personel ośrodka

Kierownik Ośrodka Leczenia Uzależnień Lidia Tylka
Lekarz psychiatra Tomasz Woźniak
Lekarz internista Waldemar Rudnicki
Pielęgniarki
Terapeuci
a     2 osoby-Certyfikowani Specjaliści Terapii Uzależnień
b     2 psychologów w trakcie procesu certyfikowania po Studium Terapii Uzależnień
c     1 pedagog w trakcie procesu certyfikowania po Studium Pomocy Psychologicznej

Kwalifikacje do leczenia:

Kwalifikacje przeprowadza kierownik ośrodka lub wyznaczony przez niego lekarz.
Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje : postawienie diagnozy, uzyskanie informacji o ewentualnym wcześniejszym leczeniu, ustalenie terminu rozpoczęcia terapii.
Pacjenci zgłaszający się na kwalifikacje powinni być trzeźwi.

Podstawowy program terapii

Program trwa 5 tygodni każdy tydzień stanowi blok tematyczny.

Pierwszy tydzień

to etap w którym pacjenci pracują nad rozpoznaniem swojego uzależnienia, uzyskują podstawowe informacje na temat uzależnienia , pracują nad zwiększeniem własnej motywacji do leczenia i do zmiany  uczą się zasad obowiązujących w grupie terapeutycznej.

Drugi tydzień

to praca nad głodem w uzależnieniu. Pacjenci dowiadują się co to jest głód jak można go rozpoznać i jak sobie z nim radzić. Poznają sposoby jak można sobie poradzić w sytuacjach kiedy mają trudności w utrzymaniu abstynencji.

Trzeci tydzień

koncentruje pacjenta na destrukcji związanej z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W tym okresie pacjent powinien dokonać autodiagnozy uzależnienia.

Czwarty tydzień

uświadomienie pacjentowi  utratę kontroli oraz bezsilności wobec uzależnienia

Piąty tydzień

zwrócenie uwagi na wymiar społeczny uzależnienia pokazanie jak uzależnienie wpłynęło na wykonywanie zadań i ról społecznych. Oraz uczenie umiejętności potrzebnych w trzeźwym funkcjonowaniu.

Po kwalifikacji i przyjęciu do ośrodka każdy pacjent ma przydzielonego terapeutę prowadzącego. Terapeuta  ma za zadanie wykonać diagnozę nozoologiczną oraz problemową, monitorować dalszy  przebieg terapii pod kontem osiągnięcia wyznaczonych celów.
Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapeutycznych sześć dni w tygodniu od godziny 7.30 ( gimnastyka) do godz 21 podsumowanie dnia. Pacjenci w ciągu dnia pracują w grupie terapeutycznej oraz mają  psychoterapię indywidualną. Raz w tygodniu biorą udział w Mitingu który odbywa sie na terenie ośrodka.
Raz w tygodniu odbywają się zebrania kliniczne na których omawia się poszczególnych  pacjentów analizując postępy w terapii.

Warunki lokalowe

Ośrodek jest po remoncie. Posiada  jedno i dwuosobowe sale do spania, każda sala wyposażona jest w  oddzielną łazienkę.  2 sale do psychoterapii grupowej 2 gabinety do psychoterapii indywidualnej, gabinet zabiegowy, jadalnię, kuchnię.

Program ośrodka

STRATEGIA PRACY Z PACJENTEM
Podstawowym celem terapii uzależnienia jest zwiększenie zdolności do utrzymywania abstynencji oraz usuwanie zaburzeń i problemów osobistych, a także rozwijanie zdolności do zdrowego życia.
Pierwszym krokiem będzie zdobycie wiedzy na temat choroby alkoholowej, na podstawie, której pacjent będzie mógł rozpoznać objawy tej choroby u siebie
Uświadomienie sobie strat  pozwoli pacjentowi budować poczucie sprawstwa. Umiejętności wchodzenia w relacje, dopuszczanie bliskości i zaufania a przede wszystkim budowania kontaktów będzie owocowało obniżeniem lęku w sytuacjach społecznych. Umiejętność planowania i organizowania sobie czasu, ustalanie priorytetów, dzielenie spraw  na już do załatwienia i potem, znacznie uporządkują życie pacjenta. Dostrzeżenie konkretnych celów spowoduje zwiększenie motywacji do działania
Celem  terapii jest aby pacjent:
•        Odnalazł własną  motywację do leczenia i zmiany
•        Zdobył wiedzę na temat uzależnienia, dokonał autodiagnozy
•        Rozpoczął proces budowania  tożsamości osoby uzależnionej.
•        Nauczył się  rozpoznawania głodu w uzależnieniu i radzenia sobie z nim
•        Nabył wiedzę o nawrotach w uzależnieniu
•        Umiał utrzymać abstynencję od środków psychoaktywnych
•         uznawanie własnego uzależnienia i powstrzymywanie się od picia
•         Spowodowanie aby pacjent zobaczył związek miedzy problemami w  swoim życiu a piciem
•         Nauczenie pacjenta umiejętności interpersonalnych zadaniowych ( TAZA, 24 godziny,  HALT)
•         uczenie rozpoznawania i radzenia sobie z emocjami
•         rozwijane umiejętności życiowych pacjenta
•         rozwiązywanie problemów osobistych
•         budowanie realistycznego obrazu siebie i integracja JA
•         zmiana tendencji autodestrukcyjnych
•         zmiana destrukcyjnych form relacji z otoczeniem
PODSTAWOWE PROCEDURY STOSOWANE W LECZENIU
•         Oddziaływania edukacyjne
•         Psychoterapia indywidualna
•         Psychoterapia grupowa
•         Konsultacje lekarskie
•         Praca warsztatowa
•         Treningi umiejętności

 PLAN DNIA

Poniedziałek-Piątek:

7.30                Pobudka, toaleta poranna.
8.00-9.00       Śniadanie.
9.30-13.30     Terapia grupowa.
(warsztaty terapeutyczne, psychoedukacja, treningi, artterapia)
14.00              Obiad.
15.00-16.00    Terapia grupowa.
(relaksacja, warsztaty terapeutyczne, treningi)
16.00-18.00    Konsultacje indywidualne z terapeutą,
Czas wolny, praca własna.
Wspólne wyjścia na mitingi AA z terapeutą.
18.00              Kolacja.
18.30              Odpoczynek: siłownia, sauna, solarium, tenis  stołowy, siatkówka, i inne
zajęcia integracyjne.
23.00-6.30      Cisza nocna.

Sobota :

7.30               Pobudka, toaleta poranna.
8.00-9.00       Śniadanie.
9.30-13.30     Terapia grupowa
(warsztaty terapeutyczne, treningi, nauka umiejętności służących  zdrowieniu,
projekcje filmów terapeutycznych)
14.00             Obiad.
15.00-18.00   Czas wolny, zajęcia integracyjne, grill, spacery, wspólne wyjazdy na basen,
wycieczki rowerowe.
18.00             Kolacja

Niedziela :

8.30               Pobudka , toaleta poranna.
9.00-10.00     Śniadanie.
10.00-14.00   Czas wolny: odwiedziny, wspólne wyjazdy w zależności od pory roku : spływy
kajakowe, rowery, quady, basen, zwiedzanie okolicy.
14.00             Obiad.
15.00-18.00   Czas wolny: j.w
18.00             Kolacja.
23.00-6.30     Cisza nocna.

Ostatnio dodane artykuły

Artur Mydlarz psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog i psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Kierownik OTU Medox

Czytaj więcej >>

Katarzyna Luchowska psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Katarzyna Luchowska Jestem psycholożką i specjalistką terapii uzależnień. Skończyłam studia

Czytaj więcej >>

Adam Czechowski specjalista psychoterapii uzależnień

Adam Czechowski – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Magister pedagogiki resocjalizacyjnej,

Czytaj więcej >>

Uzależnienie od Kokainy, objawy, przebieg, leczenie

Uzależnienie od Kokainy F 14 Uzależnienie od Kokainy i zapotrzebowanie

Czytaj więcej >>