Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek
Warning: Undefined variable $duplikat in /usr/home/meDox/domains/medox.org.pl/public_html/wp-content/themes/Medox/index.php on line 52

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień

Leczenie uzależnień, depresji w Warszawie

Ośrodek Leczenia Uzależnień Medox jako pierwszy w Polsce powstał pod Warszawą w 2008 r. . Do 20023 r oferowaliśmy krótkoterminowe stacjonarne leczenie osób uzależnionych od od alkoholu, lekomanii, niektórych narkotyków i zaburzeń nastroju, głównie depresji oraz osób z podwójną diagnozą. Równocześnie w ramach poradni prowadziliśmy leczenie ambulatoryjne.

Oferujemy pomoc psychiatry, specjalistów psychoterapii uzależnień, psychologów w Warszawie.

Podstawowa oferta zawiera pomoc w trybie ambulatoryjnym:

Posiadamy ponad ponad 25 lat doświadczenia w leczeniu osób uzależnionych i cierpiących z powodu leku, zaburzeń nastroju, innych zaburzeń psychicznych. Reagujemy na zmiany w epidemiologii uzależnień, nowe uzależnienia, wprowadzamy metody pomocy o udowodnionej skuteczności. Jesteśmy liderem w farmakologicznym leczeniu uzależnień, nasze doświadczenia sięgają połowy lat 90-tych. Częste współwystępowanie uzależnienia i innych zaburzeń psychicznych np. depresji to zjawisko tzw. podwójnej diagnozy. Nasz zespół tworzą klinicyści, z których każdy posiada wieloletnie doświadczenie zdobyte w wiodących placówkach publicznych, stworzyliśmy program leczenia pacjentów z podwójnym rozpoznaniem.

Odwyk, odstawienie używek, zmiana budzi lęk, Medox to kameralna placówka, z reguły z terapii uzależnień i/lub nastroju korzysta kilka – kilkanaście osób. Kryteria przyjęcia dyskwalifikują osoby z zaburzeniami zachowania, nieszanujące norm pożycia społecznego, jest tu bezpiecznie, dyskretnie, otrzymasz wsparcie od personelu i pozostałych osób w terapii.

Pomoc online, obecnie dbając o Państwa bezpieczeństwo świadczymy usługi zdalne, oferowane osobom z zespołami uzależnień, depresją, podwójną diagnozą, oraz dla bliskich ww osób. Poszukujesz pomocy psychologa, specjalisty terapii uzależnień, lekarza psychiatry.

Decydując się na terapię w Prywatnym Ośrodku Leczenia Uzależnień Medox otrzymasz pomoc: lekarzy, psychiatry, internisty, psychologów, specjalistów terapii uzależnień.

Warunki przyjęcia

O przyjęciu do Ośrodka decyduje lekarz.
Przyjmujemy pacjentów zarówno bez jak i ze skierowaniem.
Podstawą przyjęcia jest wyrażona pisemnie, świadoma zgoda pacjenta na hospitalizację, czynności diagnostyczne i leczenie.
Wymagamy również zapoznania się i akceptacji regulaminu Ośrodka.
Przyjmujemy również pacjentów pod wpływem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych.
Warning: Undefined variable $duplikat in /usr/home/meDox/domains/medox.org.pl/public_html/wp-content/themes/Medox/index.php on line 97

Częste pytania

 

 

Rejestr Podmiotów leczniczych

NZOZ Medox to najstarszy prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień w Polsce. Od 2008 roku posiadamy wpis do rejestru Podmiotów Wykonujących Działąlność Leczniczą. Organ rejestrowy – Wojewoda mazowiecki W-14 Nr księgi 000000022338

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców

Czytaj więcej >>