Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Czy mam depresję

Czy mam depresję, ten problem rozważa w trakcie swojego życia większość ludzi. Każdy z nas doświadcza zaburzeń nastroju, stanów smutku, bezsilności, przygnębienia lęku, drażliwości, okresowo cierpi z powodu zaburzeń snu, trudności w koncentracji, poczucia zaburzonej pamięci, braku energii życiowej, zadowolenia, utraty zainteresowań, niskiej samooceny, zaburzeń łaknienia, braku apetytu lub nadmiernego objadania się. Czy takie objawy upoważniają nas do podejrzenia przeżywania depresji? 

Psychiatrzy, lekarze za depresję uznają schorzenie, które charakteryzuje się szczególnymi objawami, ma określony z reguły epizodyczny przebieg. 

Do podstawowych objawów depresji zaliczamy:

Dodatkowe objawy depresji to:

Wg ICD-10 aby rozpoznać u pacjenta depresję konieczne jest stwierdzenie co najmniej dwóch z objawów podstawowych(obniżenie nastroju nie jest konieczne) i minimum dwóch z dodatkowych objawów depresji. Objawy te muszą występować stale lub przeważnie przez okres minimum 14 dni. 

 

Większość osób doświadcza zaburzeń nastroju w reakcji na trudne warunki środowiskowe. Problemy rodzinne, w pracy, brak oparcia społecznego, samotność to częste przyczyny zaburzeń nastroju. W przeszłości nazywano depresją sytuacyjną. 

Do czynników, które mogą wywoływać objawy depresyjne zaliczamy również:

Ważne: rozpoznanie depresji może postawić tylko lekarz, oczywiście najbardziej uprawniony jest psychiatra.

W procesie diagnozy i różnicowania w uzasadnionych przypadkach powiem posiłkować się dodatkowymi konsultacjami i/lub badaniami dodatkowymi. 

Najczęściej zlecane badania dodatkowe w przebiegu rozpoznawania depresji:

Wnioski: gdy odczuwasz nieuzasadniony lęk, niepokój, masz obniżony nastrój, brak ci motywacji, tracisz zainteresowania, twoja aktywność redukuje się, cierpisz z powodu zaburzeń snu, pamięci, koncentracji, niekorzystnie widzi przyszłość i stan ten trwa już co najmniej kilkanaście dni – skorzystaj z konsultacji psychiatry. Być może masz depresję i niezbędne jest leczenie.

 

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców w Warszawie. Jako lekarz posiadam uprawnienia do badania

Czytaj więcej >>