Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Struktura

NZOZ Medox – prywatny ośrodek leczenia uzależnień jako Podmiot wykonujący działalność leczniczą dysponuje następującymi zakładami leczniczymi;

  1. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medox w którym świadczymy stacjonarne i całodobowe usługi zdrowotne
  2. Ambulatorium NZOZ Medox – oferuje ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

W ramach naszych zakładów leczniczych posiadamy komórki:

Oddział leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji)

Proponujemy Państwu detoksykację w warunkach szpitalnych. Pomagamy przerwać ciąg picia. Leczymy objawy abstynencyjne, schorzenia towarzyszące. Wykonujemy podstawowe i rozszerzone badania dodatkowe, przeprowadzamy niezbędne konsultacje specjalistyczne. Jesteśmy przygotowani do leczenia zespołów powikłanych. W trakcie leczenia motywujemy pacjentów do podjęcia lub kontynuacji leczenia odwykowego.

Oddział/Ośrodek leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji)

Jesteśmy przygotowani do detoksykacji pacjentów uzależnionych od opiatów, leków uspokajających, nasennych i innych substancji psychoaktywnych. Każdy pacjent jest podany szczegółowej diagnozie. Leczymy schorzenia towarzyszące. W trakcie detoksu, planujemy dalsze leczenie. Współpracujemy z wiodącymi Ośrodkami Leczenia Uzależnień, pomagamy wybrać optymalną kontynuację terapii.

Oddział/Ośrodek leczenia uzależnień

Proponujemy w trybie stacjonarnym leczenie odwykowe, terapia trwa pięć tygodni, w razie niezrealizowania programu, zalecamy przedłużenie do ośmiu tygodni. Stosujemy terapię poznawczą opartą na modelu Minnesota, polegającym na połączeniu doświadczeń profesjonalistów i trzeźwiejących alkoholików przy pomocy Wspólnoty AA, zindywidualizowanym podejściu do leczenia, jeżeli to możliwe z aktywnym udziałem rodziny pacjenta.

Oddział/Ośrodek terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych

Prowadzimy terapię odwykową jak wyżej, z uwzględnieniem specyfiki zażywanych substancji.

Ośrodek leczenia uzależnień, bliżej niescharakteryzowanych

Proponujemy leczenie odwykowe w warunkach stacjonarnych osobom z uzależnieniami niechemicznymi tj. hazardzistom, zakupoholikom, siecioholikom itd.

Hostel dla uzależnionych od alkoholu

W trybie hotelowym diagnozujemy, leczymy osoby uzależnione od alkoholu. Pacjenci mają zapewnioną całodobowa opiekę pielęgnacyjną, lekarską. Korzystają z pomocy psychologów, terapeutów, pracownika socjalnego. Umożliwiamy także długoterminową rehabilitację fizyczną i psychiatryczną w warunkach stacjonarnych.

Hostel dla osób z zaburzeniami psychicznymi

W trybie hotelowym diagnozujemy, leczymy, osoby  chore psychiczne. Pacjenci mają zapewnioną całodobowa opiekę pielęgnacyjną, lekarską. Korzystają z pomocy psychologów, terapeutów, pracownika socjalnego. Umożliwiamy także długoterminową rehabilitację fizyczną i psychiatryczną w warunkach stacjonarnych.

Oddział/Ośrodek rehabilitacyjny dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych

Przeprowadzamy rehabilitację w warunkach stacjonarnych. Oddział przeznaczony dla osób zdecydowanych na leczenie długoterminowe.

Poradnia leczenia uzależnień

Udzielamy porad, konsultujemy, diagnozujemy. Badamy trzeźwość. Wykonujemy testy na zawartość narkotyków w moczu, ślinie, włosach. W trybie ambulatoryjnym prowadzimy leczenie osób uzależnionych, współuzależnionych, DDA, rodzin.

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców

Czytaj więcej >>