Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa

Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców i kierowców w kategoriach prawa jazdy A1, A, B1, B, B+E, a także dla kategorii specjalistycznych C i D. Uprawnienia do badań kierowców zdobyłem w 2001 roku. Przez ponad dwadzieścia lat nieprzerwanie prowadzę badania na prawo jazdy zarówno dla osób z Polski, jak i cudzoziemców. Zapisz się na badania kierowców w Warszawie i wykonaj kolejny krok w kierunku uzyskania polskiego prawa jazdy.

Osoby zainteresowane badaniem do prawa jazdy proszę o kontakt:

badania kierowców Warszawa

Waldemar Rudnicki
lekarz internista

Zadzwoń teraz:   781665050

Kompleksowe badania kandydatów na kierowców

Jeśli potrzebujesz wyrobić nowe prawo jazdy lub wymienić dotychczasowe np. w wyniku zmian przepisów, które obowiązują od 17 czerwca, i mówią: Kierowcy zawodowi realizujący przewóz osób w Polsce muszą obecnie mieć polskie prawo jazdy. 

Z tego powodu wielu cudzoziemców musi powtórzyć badania lekarskie i złożyć do urzędu wniosek o wymianę swoich uprawnień na polskie prawo jazdy. Aby uzyskać polskie prawo jazdy, trzeba przebywać w Polsce przez co najmniej 185 dni.

Zajmuję się przeprowadzaniem badań lekarskich dla osób chcących ubiegać się u uprawnienia do kierowania pojazdami w kategoriach:

Wszystkie badania wykonuję osobiście zgodnie z obowiązującymi procedurami. W przypadku kategorii C1, C, D1, D oraz wcześniejszych +E potrzebne są dodatkowe konsultacje specjalistyczne z okulistą. To niezbędne do uzyskania pozytywnego wyniku badania umożliwiającego uczestnictwo w kursie na prawo jazdy i państwowym egzaminie.

Szkolenia z ratownictwa medycznego

U mnie można zapisać się także na szkolenia z ratownictwa medycznego oraz pierwszej pomocy dla kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych. Zajęcia prowadzę w Ośrodkach Szkolenia i Szkołach Nauki Jazdy.

Mam za sobą wiele lat pracy w Pogotowiu Ratunkowym, dzięki czemu teraz mogę przekazywać swoją wiedzę i  doświadczenie. Mam ukończone liczne staże, dodatkowe szkolenia i kursy doszkalające. Pozyskana wiedza teoretyczna połączona z wieloletnią praktyką zawodową to kompletna dawka informacji dla uczestników moich szkoleń. Wszystkie zajęcia obejmujące pomoc przedmedyczną zawierają tok szkolenia teoretycznego i praktycznego.

Dlaczego badania dla kierowców i kandydatów na kierowców są konieczne?

Zgodnie z Ustawą o kierujących pojazdami badanie lekarskie jest przeprowadzane w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami. Badania lekarskie, które wykonuję, są potrzebne osobom:

Jako lekarz mam stosowne uprawnienia do wykonywania takich badań lekarskich. Spełniam ustawowe warunki, czyli: co najmniej 5-lat doświadczenia w zawodzie lekarza, prawo do wykonywania zawodu, specjalizacja w zakresie medycyny transportu. Mam też wpis do ewidencji uprawnionych lekarzy.

Tylko lekarze, którzy mają uprawnienia do badania dla zawodowych kierowców, wydane przez wojewodę mazowieckiego, mogą po badaniu wystawić stosowne orzeczenie dla pacjenta.

Jaki jest cel badań lekarskich dla kierowców i kandydatów na kierowców zawodowych?

Celem badań lekarskich jest ustalenie, czy kierowca nie ma ograniczeń zdrowotnych, które utrudniałyby lub uniemożliwiały prowadzenie pojazdów. Prawidłowo przeprowadzona diagnostyka znacznie zwiększa bezpieczeństwo osób w ruchu drogowym, kierowców, pasażerów innych uczestników ruchu. 

Uprawniony lekarz ocenia ogólny stan zdrowia kierowcy. Następnie ze szczególną uwagą ocenia:

Badanie obejmuje też podstawową ocenę stanu psychicznego kierowcy. Dodatkowe konsultacje specjalistyczne dla kierowców zawodowych mają na celu ocenę wzroku kierowcy, ostrości widzenia i widzenia zmierzchowego – w celu zmniejszenia ryzyka występowania niebezpiecznych sytuacji w ruchu drogowym.

Pełne badania lekarskie dla kierowców Uber, Bolt, FreeNow

Prowadzę też badania lekarskie dla osób z zagranicy chcących legalnie wykonywać pracę jako kierowca Ubera, Bolta lub FreeNow. Orzeczenie psychologiczne jest w tym przypadku potrzebne, aby zgodnie z prawem realizować przewozy osób. Wynik badania powinien wskazywać na brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców

Czytaj więcej >>