Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

W Klinice Medox oferujemy głównie diagnozowanie i leczenie schorzeń związanych z Ośrodkowym Układem Nerwowym. To jedyny ośrodek w Polsce założony i prowadzony przez lekarzy psychiatrę i internistę, narzuca to medyczny standard pomocy pacjentom. Nasze holistyczne standardy terapii obejmują leczenie pacjentów nie schorzeń. Oznacza to, że staramy się objąć opieką medyczną pacjenta ze wszelkimi jego problemami medycznymi, psychologicznymi, społecznymi. 

O wyborze głównych metod terapii decyduje diagnoza, na jej podstawie ustalamy indywidualny plan leczenia. Staramy się łączyć uznane za skuteczne metody terapii biologicznej i wsparcie psychospołeczne. Jako podstawowe metody leczenia wykorzystujemy:

Leczenie farmakologiczne:

Jest podstawą w terapii endogennych zaburzeń nastroju, depresji nawracających, depresji dwubiegunowej i niektórych innych postaci, zaburzeń psychotycznych, niektórych form zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń lękowych, zaburzeń rytmów dobowych w tym snu. Od ponad dwudziestu lat stosujemy standardy farmakologicznego leczenia uzależnień, w tym choroby alkoholowej, zależności opiatowej i innych zależności. leczenie farmakologiczne jest również podstawą terapii niektórych powikłań uzależnień i schorzeń towarzyszących.

Wsparcie psychospołeczne:

Opracowaliśmy własny program leczenia uzależnień, którego realizację proponujemy w okresie 28 dni, pod opieką lekarzy, psychologów, specjalistów terapii uzależnień.

Program terapii uzależnień w NZOZ Medox realizowany jest w ciągu 4 tygodniowego stacjonarnego pobytu. W pierwszej kolejności pacjent poddany jest diagnozie uzależnienia, która przeprowadzana jest przez lekarza psychiatrę i certyfikowanego specjalistę psychoterapii uzależnień, po której zapoznaje się z regulaminem i programem terapeutycznym.
Pacjenci uczestniczą w zajęciach terapii grupowej oraz w indywidualnych sesjach terapeutycznych.
Terapia grupowa realizowana jest w małych grupach liczących do 8-10 osób. Praca grupowa ma pomóc pacjentowi w zidentyfikowaniu i utożsamieniu się z problemem uzależnienia. Jednocześnie niewielka grupa sprzyja by powstał klimat zaufania i wzajemnej życzliwości, który pomaga pacjentom w otwartości i autentyczności.
Przez cały okres pobytu w Ośrodku pacjent korzysta również z sesji indywidualnych. Początek pracy stanowi diagnoza oraz zebranie wywiadu, który ma pomóc w zrozumieniu aktualnej sytuacji pacjenta. Następnie praca skupia się na budowaniu motywacji pacjenta do kontynuowania leczenia i zachowywania abstynencji.
Ważnym elementem prowadzenia terapii w naszym Ośrodku jest integracja różnych nurtów psychoterapeutycznych. Przewodnim nurtem jest psychoterapia poznawczo – behawioralna, która według licznych badań cieszy się największą skutecznością mierzoną długością utrzymywanej abstynencji. Główne techniki, które wykorzystuje się w pracy terapeutycznej to psychoedukacja oraz techniki takie jak modelowanie, planowanie, praca nad zniekształceniami poznawczymi, prowadzenie dziennika głodu substancji psychoaktywnej i dziennika emocji, bilans zysków i strat wynikających z zażywania substancji psychoaktywnych.
Za ważny czynnik leczący uważamy zmianę dotychczasowego destrukcyjnego sposobu myślenia oraz naukę nowych umiejętności społecznych, które mają wzmocnić zasoby pacjenta, by ostatecznie pomóc mu w utrzymywaniu abstynencji
Nurt poznawczo – behawioralny łączymy z ideami i doświadczeniem Programu AA, z psychoterapią humanistyczną – egzystencjalną czy z podejściem psychodynamicznym. Pacjenci oprócz edukacji mogą korzystać z pracy doświadczeniowej pracując z kartami terapeutycznymi albo wykorzystując arteterapię.
Program wzbogacamy o treningi relaksacyjne, które pomagają radzić sobie ze stresem oraz redukują napięcie. W zależności od pory roku i pogody proponujemy również wycieczki czy spływy kajakowe. Sposoby te mają na celu pokazanie pacjentom nowych sposobów spędzania wolnego czasu oraz poprawić poziom jakości życia zarówno w wymiarze psychicznym jak i fizycznym.

Pierwszy tydzień

1. Autodiagnoza: czy jestem uzależniony?

2.Uzależnienie jako choroba

3. Fazy uzależnienia od substancji psychoaktywnych

4. Uczucia – wróg czy przyjaciel. Rozpoznawanie i wyrażanie uczuć

5. Radzenie sobie z uczuciem złości

6. Mechanizm nałogowego regulowania uczuć

7. Mechanizm iluzji i zaprzeczeń

Drugi tydzień

8. Mechanizm rozdwojonego JA

9. Bezsilność

10. Żal po stracie

11. Upośledzenie kontroli

12. „Moja historia” – praca z kartami terapeutycznymi

13. Art-terapia – kolaże: Jak pokazuję się światu i co ukrywam przed światem

14.Głód substancji psychoaktywnej – dzienniczek głodu oraz sposoby radzenie sobie z głodem.

Trzeci tydzień

15. Wpływ uzależnienia na: życie rodzinne, obszar zawodowy, poczucie własnej wartości, zainteresowania.

16. Zapobieganie nawrotom

17. Rodzina dysfunkcyjna

18. Alko-gogle

19.Fazy zdrowienia

20. Trening asertywności

21. Praca na zasobach

Czwarty tydzień

22. Stres i sposoby radzenia sobie ze stresem

23. Relaksacja

24. Zalecenia terapeutyczne dla osób uzależnionych

25. Wyzwalacze

26. Programy wspierające zdrowienie: HALT, 24 godziny

27. Mapa świata

28. Formy leczenia, grupy wsparcia

Zajęcia dodatkowe

W ramach programu terapeutycznego odbywają się: seminaria z lekarzem psychiatrą, lekarzem internistą, pacjenci zdobywają wiedzę na temat metod farmakoterapii zależności i leczenia powikłań uzależnień. W ramach OTU pacjenci korzystają z pomocy dietetyka i fizjoterapeuty. Dodatkowo urozmaicamy program o psychozabawy, pokazy filmów terapeutycznych.

Osoby doświadczające epizodu depresji lub zaburzeń psychotycznych i/lub osoby z tzw. podwójna diagnoza otrzymują pomoc doświadczonego psychologa.

Każdy pacjent, który opuszcza naszą klinikę otrzymuje jasne zalecenia dotyczące dalszego leczenia. Ma także prawo do kontaktu z naszymi specjalistami. Posiadamy również placówkę ambulatoryjną w Warszawie. Aby zapewnić wysoki poziom diagnostyki i wsparcia, współpracujemy z uznanymi specjalistami z całego kraju. Aby terapia odwykowa była kontynuowana, pomagamy znaleźć ośrodki leczenia uzależnień w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta.

Leczenie dietą

Pacjenci ze szczególnymi powikłaniami uzależnień i/lub schorzeniami towarzyszącymi otrzymują dietę dostosowaną do potrzeb. jest to szczególnie ważne dla osób z polineuropatią, cukrzycą, schorzeniami trzustki, zaburzeniami metabolizmu.

Rehabilitacja:

Zatrudniamy doświadczonego fizjoterapeutę. Pomaga on w ustaleniu programu rehabilitacji i jego wdrożeniu. Dysponujemy odpowiednio wyposażoną salą do rehabilitacji.

Fototerapia:

jest pomocna w leczeniu zaburzeń depresyjnych, szczególnie sezonowych. posiadamy atestowaną lampę do fototerapii i odpowiednio przeszkolony personel.

Ostatnio dodane artykuły

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców w Warszawie. Jako lekarz posiadam uprawnienia do badania

Czytaj więcej >>

Artur Mydlarz psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog i psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Kierownik OTU Medox

Czytaj więcej >>

Katarzyna Luchowska psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Katarzyna Luchowska Jestem psycholożką i specjalistką terapii uzależnień. Skończyłam studia

Czytaj więcej >>

Adam Czechowski specjalista psychoterapii uzależnień

Adam Czechowski – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Magister pedagogiki resocjalizacyjnej,

Czytaj więcej >>