Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

W Klinice Medox oferujemy głównie diagnozowanie i leczenie schorzeń związanych z Ośrodkowym Układem Nerwowym. To jedyny ośrodek w Polsce założony i prowadzony przez lekarzy psychiatrę i internistę, narzuca to medyczny standard pomocy pacjentom. Nasze holistyczne standardy terapii obejmują leczenie pacjentów nie schorzeń. Oznacza to, że staramy się objąć opieką medyczną pacjenta ze wszelkimi jego problemami medycznymi, psychologicznymi, społecznymi. 

O wyborze głównych metod terapii decyduje diagnoza, na jej podstawie ustalamy indywidualny plan leczenia. Staramy się łączyć uznane za skuteczne metody terapii biologicznej i wsparcie psychospołeczne. Jako podstawowe metody leczenia wykorzystujemy:

Leczenie farmakologiczne:

Jest podstawą w terapii endogennych zaburzeń nastroju, depresji nawracających, depresji dwubiegunowej i niektórych innych postaci, zaburzeń psychotycznych, niektórych form zaburzeń funkcji poznawczych, zaburzeń lękowych, zaburzeń rytmów dobowych w tym snu. Od ponad dwudziestu lat stosujemy standardy farmakologicznego leczenia uzależnień, w tym choroby alkoholowej, zależności opiatowej i innych zależności. leczenie farmakologiczne jest również podstawą terapii niektórych powikłań uzależnień i schorzeń towarzyszących.

Wsparcie psychospołeczne:

Opracowaliśmy własny program leczenia uzależnień, którego realizację proponujemy w okresie 35 dni, pod opieką lekarzy, psychologów, specjalistów terapii uzależnień. Oto jego zarys:

Pierwszy tydzień

to etap w którym pacjenci pracują nad rozpoznaniem swojego uzależnienia, uzyskują podstawowe informacje na temat uzależnienia , pracują nad zwiększeniem własnej motywacji do leczenia i do zmiany  uczą się zasad obowiązujących w grupie terapeutycznej.

Drugi tydzień

to praca nad głodem w uzależnieniu. Pacjenci dowiadują się co to jest głód jak można go rozpoznać i jak sobie z nim radzić. Poznają sposoby jak można sobie poradzić w sytuacjach kiedy mają trudności w utrzymaniu abstynencji.

Trzeci tydzień

koncentruje pacjenta na destrukcji związanej z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych. W tym okresie pacjent powinien dokonać autodiagnozy uzależnienia.

Czwarty tydzień

uświadomienie pacjentowi  utratę kontroli oraz bezsilności wobec uzależnienia

Piąty tydzień 

zwrócenie uwagi na wymiar społeczny uzależnienia pokazanie jak uzależnienie wpłynęło na wykonywanie zadań i ról społecznych. Oraz uczenie umiejętności potrzebnych w trzeźwym funkcjonowaniu.

Osoby doświadczające epizodu depresji lub zaburzeń psychotycznych i/lub osoby z tzw. podwójna diagnoza otrzymują pomoc doświadczonego psychologa.

Każdy pacjent, który opuszcza naszą klinikę otrzymuje jasne zalecenia dotyczące dalszego leczenia. Ma także prawo do kontaktu z naszymi specjalistami. Posiadamy również placówkę ambulatoryjną w Warszawie. Aby zapewnić wysoki poziom diagnostyki i wsparcia, współpracujemy z uznanymi specjalistami z całego kraju. Aby terapia odwykowa była kontynuowana, pomagamy znaleźć ośrodki leczenia uzależnień w pobliżu miejsca zamieszkania pacjenta.

Leczenie dietą

Pacjenci ze szczególnymi powikłaniami uzależnień i/lub schorzeniami towarzyszącymi otrzymują dietę dostosowaną do potrzeb. jest to szczególnie ważne dla osób z polineuropatią, cukrzycą, schorzeniami trzustki, zaburzeniami metabolizmu.

Rehabilitacja:

Zatrudniamy doświadczonego fizjoterapeutę. Pomaga on w ustaleniu programu rehabilitacji i jego wdrożeniu. Dysponujemy odpowiednio wyposażoną salą do rehabilitacji.

Fototerapia:

jest pomocna w leczeniu zaburzeń depresyjnych, szczególnie sezonowych. posiadamy atestowana lampę do fototerapii i odpowiednio przeszkolony personel.

Ostatnio dodane artykuły

Diagnoza depresji

Depresja jest zaburzeniem, chorobą psychiczną, jednak wpływa na ogólny stan

Czytaj więcej >>

Centrum Rozwoju Osobistego – Brwinów

Miasto: Brwinów Województwo: mazowieckie Strona internetowa: http://psychoterapiauzaleznien.pl Osoba kontaktowa: Katarzyna

Czytaj więcej >>