Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Artur Mydlarz psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

psycholog Artur Mydlarz specjalista terapii uzależnieńPsycholog i psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.

Kierownik OTU Medox

Absolwent Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu
Jagiellońskiego. Ukończył całościowy kurs psychoterapii w ramach studiów
podyplomowych w Katedrze Psychoterapii  Collegium Medicum Uniwersytetu
Jagiellońskiego atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w placówkach leczenia uzależnień i
prowadząc własną praktykę. Przez wiele lat był związany zawodowo z Krakowem.

Zajmuje się psychoterapią i pomocą psychologiczną integrując nurty
psychoterapii skuteczne w pracy z osobami  uzależnionymi, także z podwójną
diagnozą, osobami ze stanami lękowymi, depresyjnymi oraz z zaburzeniami
nerwicowymi i osobowości.

artur@medox.org.pl

Aktualności

Kolejny terapeuta NZOZ Medox uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień

Informujemy, że kolejna osoba z naszego zespołu uzyskała certyfikat specjalisty

Czytaj więcej >>