Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Dawid Wojciechowski

Dawid Wojciechowski – fizjoterapeuta

Absolwent Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie   z dyplomem ukończenia studiów I stopnia na kierunku fizjoterapia w 2010 roku. Studia były kontynuacją nauki w rozpoczętej w 2006 r. w Medycznej Szkole Policealnej w Ciechanowie, która dała mi tytuł Dyplomowanego Technika Masażysty. Odbyłem również roczny staż w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSWiA w Warszawie – Poliklinika w Ciechanowie na stanowisku masażysty. 

Na co dzień, od 9 lat, pracuję jako fizjoterapeuta w ZOL z pacjentami geriatrycznymi. Krajowa Izba Fizjoterapeutów nadała mi Numer Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty o sygnaturze 18159.   

Z zamiłowania wędkarz, miłośnik motoryzacji i piłki nożnej.

Aktualności

Kolejny terapeuta NZOZ Medox uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień

Informujemy, że kolejna osoba z naszego zespołu uzyskała certyfikat specjalisty

Czytaj więcej >>