Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Jak leczyć uzależnienie

Obecnie za standard leczenia uzależnienia czyli zespołów zależności uważa się:

Skuteczność psychofarmakoterapii czyli stosowania leków w leczeniu uzależnień została udokumentowana i już nie podlega dyskusji. Trzeba jednak przyznać, że medycyna nie dysponuje dziś farmakologicznymi metodami leczenia wszystkich zależności. Najwyższą skuteczność osiągamy w terapii uzależnienia od alkoholu i opiatów, znacząco niższą w leczeniu zależności od kokainy, uzależnień niechemicznych np. hazardu patologicznego. Do dziś nie odkryto biologicznych metod terapii popularnych zależności, np. uzależnienia od benzodiazepin, z-drug czyli leków nasennych, czy też uzależnienia od THC, psychostymulatnów. 

Leki stosowane w leczeniu osób uzależnionych od alkoholu:

  1. Naltrexon(Naltex, Adepend), lek blokujący receptory opiatowe mózgu, znacząco zmniejsza euforię po spożyciu alkoholu, redukuje objaw przymusu picia po spożyciu alkoholu, obserwuje się też że osoby przyjmujące naltrexon zachowują dwukrotnie dłuższe okresy abstynencji niż pozostali pacjenci. 
  2. Nalmefen(Selincro), lek o mechanizmie działania podobnym jak naltrexon, więc domniemamy, że ma podobne działanie. Dodatkowo należy wspomnieć, że lek posiada rejestrację do stosowania w celu redukcji ilości spożywanego alkoholu u osób, które nie utrzymują abstynencji.
  3. Akamprozat(Campral), lek posiada zdolność blokowania receptora NMDA choć domniema się, ze mechanizm jego działania jest bardziej złożony, klinicznie obserwuje się dwukrotnie wyższy odsetek osób utrzymujących abstynencję przez rok w stosunku do grupy kontrolnej.
  4. Disulfiram(anticol), stosowany dotychczas w tzw. terapii awersyjnej lek, który budzi najwięcej kontrowersji. Dotychczas uważano, że lek zaburza metabolizm alkoholu, powoduje powstawanie silnej trucizny aldehydu octowego po spożyciu alkoholu, wywołuje przykre objawy mogące zagrażać życiu pacjenta. Nowe doniesienia powstałe w związku z próbami leczenia disulfiramem osób uzależnionych od kokainy sugerują, że lek ten wpływając na układ NMDA może zmniejszać objawy głodu. Dziś dysponując lekami o udowodnionej skuteczności i dużym bezpieczeństwie stosowania, disulfiram uważamy za lek tzw. drugiego rzutu, stosowany tylko w przypadku niepowodzenia innych form leczenia.
  5. Leki przeciwdepresyjne, normotymiczne, nie wykazano bezpośredniej skuteczności w leczeniu osób uzależnionych, jednak okazują się skuteczne w przypadkach współwystępowania uzależnienia i np: zaburzeń depresyjnych, choroby dwubiegunowej, natręctw. 
  6. Trzeba też wspomnieć, ze możliwe jest kojarzenie terapii czyli stosowanie ww metod równocześnie.

W leczeniu osób uzależnionych od opiatów stosujemy:

  1. Buprenorpfinę(Bunorfin, Subutex, Bunondol), opiat, story wykorzystywany jest zarówno w procesie detoksykacji jak i do leczenia w programach terapii substytucyjnej
  2. Methadone, który rownież wykorzystujemy zarówno w trakcie leczenia opiatowych zespołów abstynencyjnych jak i w programach substytucyjnych.

Obecnie trwają badania nad szeregiem związków mających wpływ na kilka układów naszego mózgu, np. związanych z działaniem acetylocholiny powiązanej z naszą pamięcią, np. greliną i leptyną powiązanymi z układem łaknienia i sytości, niektóre z tych doniesień są bardzo obiecujące. Trzeba mieć nadzieję, że nowe biologiczne metody leczenia uzależnień okażą się skuteczne.

Wsparcie psychospołeczne

 

Leczenie osób uzależnionych może przebiegać w formie stacjonarnej lub ambulatoryjnej. 

Rodzaje placówek i ich kompetencje opisaliśmy w zakładce: Gdzie szukać pomocy. Wspomnę tylko, że skuteczność nie jest powiązana z formą, o rodzaju leczenia decyduje lekarz prowadzący, w trybie stacjonarnym leczone są zazwyczaj osoby mające trudność z utrzymaniem abstynencji. które nie realizują programów opieki ambulatoryjnej.

 

 

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców

Czytaj więcej >>