Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Uzależnienie od Kodeiny, detoks, leczenie –

Leczenie uzależnienia od Kodeiny postanawiamy oferować w działach leczenia narkomanii i leczenia lekomanii ponieważ jest to typowa zależność opiatowa. Jednocześnie większość osób uzależnionych zaopatruje się w Kodeinę z legalnych źródeł. Kupuje ją w aptekach jako preparaty OTC, dostępne bez recepty.

Uzależnienie od Kodeiny – Zespół zależności opiatowej F11

Kodeina(metylomorfina) to alkaloid opium, naturalnie występuje w Maku lekarskim lub można ją syntetyzować chemicznie z morfiny. Działanie Kodeiny jest zbliżone do efektów Morfiny, zresztą ok. 10% Kodeiny jest w organizmie metabolizowana do Morfiny. Kodeinę zaliczamy do agonistów receptorów opioidowych.
Główne mechanizmy działania Kodeiny to:
▪ działanie przeciwbiegunkowe, jako skutki uboczne może powodować zaparcia
▪ działanie przeciwkaszlowe, Kodeina działając ośrodkowo hamuje odruch kaszlu, jest niekiedy zalecana w kaszlu „suchym”, stanowczo przeciwskazana w kaszlu „mokrym”
▪ działanie przeciwbólowe, zwykle ordynowana w preparatach o złożonych mechanizmach działania, najczęściej łączona z niesteroidowymi lekami przecizapalnymi
▪ działanie euforyzujące, powodujące błogostan, w klinicznym znaczeniu mało istotne, jednak wykorzystane w przyjmowaniu pozamedycznym do w celu odurzania się
Przyjmowanie Kodeiny zgodnie z zaleceniami lekarskimi, rzadko prowadzi do uzależnienia tzw. jatrogennego. Natomiast stosowanie leku w celu uzyskania błogostanu często i szybko prowadzi do rozwoju zespołu zależności opiatowej czyli uzależnienia od Kodeiny. Dawki używane w celu odurzenia przekraczają terapeutyczne, już 100 do 300 mg dziennie uważa się za dawki narkotyczne, jednak często osoby uzależnione przyjmują Kodeinę w dawkach przekraczających 1g na dobę. Do przyjmowania coraz wyższych dawek „zmusza” osoby uzależnione szybko rosnąca tolerancja. Chęć uzyskania efektu euforyzującego, zlikwidowania objawów abstynencyjnych, objawów głodu narkotycznego, wymusza przyjmowanie coraz wyższych dawek Kodeiny.
Objawy przyjmowania Kodeiny zależą od wysokości przyjmowanych dawek i tolerancji osobniczej przyjmującego:
• w niskich dawkach przy małej tolerancji, Kodeina może powodować podwyższoną aktywność psychofizyczną, błogostan
• w przypadku wysokiej tolerancji i przewlekłym stosowaniu nie obserwuje się już działania euforyzującego, przyjmowanie służy minimalizacji objawów abstynencyjnych, złego samopoczucia, dysforii
• Kodeina może wywołać senność, apatię nadmierne wyciszenie
• spowalnia pracę jelit, powoduje zarcia
• poprzez zwiększoną aktywność histaminową wywołuje: zmiany skórne, wysypkę, świąd
• obniżenie ciśnienia tętniczego, mdłości, zawroty i bóle głowy
• zwężenie źrenic

Dostępność Kodeiny:
Jako związek silnie działający na układ nerwowy, mogący być wykorzystywany w celach narkotycznych, preparaty zawierające Kodeinę w większości dostępne są na receptę i zaliczają się do grup II-N i III-N. Niestety niektóre preparaty o mniejszej zawartości Kodeiny sprzedawane są jako środki przeciwkaszlowe bez recepty. Tą drogą w narkotyk głównie zaopatrywała się młodzież. Minister Zdrowia swoim rozporządzeniem wprowadził ograniczenia w sprzedaży preparatów zawierających pseudoefedrynę, dekstrometorfan i Kodeinę. Od 01.01.2017 roku w ramach jednorazowej transakcji jednorazowo można nabyć jedynie 240 mg Kodeiny.
Obecnie na polskim rynku sprzedawane są preparaty z Kodeiną:
1) Kodeina + paracetamol: Antidol, Efferalgan Codeine, Parallax-Cod, Talvosilen, Talvosilen forte., Ultracod, tylko Antidol posiada status OTC- leku dostępnego bez recepty
2) Kodeina + sulfogwajakol: Thiocodin w tabletkach i syropie – status OTC
3) Kodeina + ibuprofen: Nurofen Plus – lek OTC
4) Kodeina + wyciąg z owoców kopru włoskiego + wyciąg sosnowy: HerbaPini, Sirupus Pini Comp. – lek OTC
5) Kodeina + ziele tymianku: Neoazarina – lek OTC
6) Kodeina + kofeina + paracetamol: Solpadeine i Solpadeine Max – leki OTC
7) Kodeina + mleczan wapnia + wyciag sosnowy: Syrop sosnowy złożony Aflofarm – lek OTC

Uzależnienie od Kodeiny – obraz kliniczny

W obrazie klinicznym uzależnienia od Kodeiny obserwujemy wszelkie cechy zależności opiatowej:
a) bardzo silny przymus przyjmowania opiatów, „głód” opioidowy
b) brak kontroli ilości przyjmowanej Kodeiny, przyjmowanie ilości większych i częściej niż zamierzone, niemożliwość realizacji obiecanych wcześniej ograniczeń w przyjmowaniu, oszukiwanie siebie i innych
c) w przypadku odstawienia lub redukcji dawki przyjmowanej Kodeiny występuje zespół abstynencyjny: objawy psychiczne: silny głód, niepokój, drażliwość, dysforie, zmienne nastroje, czasami apatia, bezsenność, objawy fizyczne: bóle kostno-mięśniowe, grypopodobne, objawy kataralne, wysięk z nosa, oczu, łzawienie, ziewanie, kichanie, wzmożona potliwość, gęsia skórka, nudności i wymioty, biegunka, bóle brzucha, podwyższone ciśnienie krwi, rozszerzenie źrenic,.
d) narastająca tolerancja powodująca stale konieczność przyjmowania coraz wyższych dawek, próba zredukowania dawki lub utrzymania stałej wywołuje objawy odstawienne
e) zawężanie ról społecznych, ogniskowanie życia wokół zdobywania, przyjmowania i bycia pod wpływem Kodeiny, degradacja zainteresowań, kontaktów społecznych, obowiązków i dotychczasowych przyjemności
f) przyjmowanie Kodeiny pomimo oczywistych szkód już wywołanych i możliwości wystąpienia kolejnych
Czynniki które mają wpływ na rozwój uzależnienia:
Wiemy, że czynniki powodujące sięganie po środki zmieniające świadomość są złożone, najczęściej wymienia się: czynniki biologiczne, genetyczne, specyficzne cechy osobowości, występowanie innych uzależnień np. od alkoholu, zaburzeń lękowych czy depresyjnych, problemy w interakcjach z otoczeniem, presja środowiska, ułatwiony dostęp do opiatów, akceptacja odurzania się w środowisku pacjenta, skłonność do eksperymentowania, brak lęku przed konsekwencjami zdrowotnymi i prawnymi, nieskuteczne reakcje obronne, niską tolerancję stresu, niska asertywność. Wśród przyczyn przyjmowania opiatów największym potencjałem uzależnienia cechuje się przyjmowanie w celu łagodzenia stresu, lęku, depresji, następnie przyjmowanie w celach hedonistycznych, stricte chęć uzyskania euforii, na końcu z niskim potencjałem uzależnienia znajdujemy przyjmowanie zlecone przez lekarza w celach terapeutycznych z powodu innych schorzeń.

Leczenie uzależnienia od Kodeiny:

Terapia osób uzależnionych od Kodeiny przebiega podobnie jak innych zależności, pod nadzorem lekarza psychiatry współpracującego z zespołem terapeutycznym. Udział psychologów i specjalistów terapii uzależnień wydaje się być niezbędny. Pacjenci mogą skorzystać z ambulatoryjnych i stacjonarnych form terapii. Ważnym elementem wsparcia społecznego są grupy terapeutyczne i środowiska samopomocowe. W leczeniu uzależnienia od kodeiny w zależności od stadium choroby stawiamy sobie różne cele terapeutyczne, drug free czyli całkowite odstawienie środków psychoaktywnych lub program redukcji szkód i poprawienia funkcjonowania społecznego pacjenta. Wykorzystujemy różne standardy nowoczesnej psycho-farmakologii w leczeniu zależności opiatowej. Standardy i modele leczenia uzależnienia od Kodeiny w Klinice Medox zawierają:
DETOKS, detoksykację, pomoc w odstawieniu i objawowe leczenie opiatowego zespołu abstynencyjnego, polega na redukcji lub wyeliminowaniu przykrych dla pacjenta objawów. Pobyt w oddziale detoksykacyjnym oznacza ciągły nadzór nad pacjentem, leczenie planowe i pomoc personelu medycznego w sytuacjach doraźnych. Czas detoksykacji jest w dużej mierze zależny od cech osobniczych pacjenta. Większości detoksykacji udaje się przeprowadzić w okresie 7-14 dni. W czasie pobytu pacjenta w oddziale korzysta on ze wsparcia psychologicznego i specjalistów terapii uzależnień. motywujemy pacjenta do dalszego leczenia w stacjonarnym OTU lub w trybie ambulatoryjnym w ramach Poradni Leczenia Uzależnień.
Program Oddziału Terapii Uzależnień, mogą realizować pacjenci w abstynencji u których nie obserwuje się już objawów odstawiennych. Czas leczenia w OTU to 28 dni. Szczegóły programu w zakładce Metody pomocy.
Program leczenia antagonistami receptorów opioidowych, tzw. „blokery” czyli naltrexon regularnie zażywany uniemożliwia przyjęcie opioidów w celach euforyzujących. z naszych obserwacji wynika, że Naltrexon posiada rodzaj wewnętrznej aktywność, spora część pacjentów relacjonuje, ze nie odczuwa „głodu”, przymusu sięgania po opiaty. Z reguły dobre efekty osiągamy w przypadkach terapii pacjentów z dobrym oparciem społecznym, mniej zdegradowanych przez zależność, bardziej zmotywowanych i współpracujących. Pierwsze terapie Naltrexonem zlecaliśmy już przed powstaniem Medoxu, nasze doświadczenie w stosowaniu „blokerów” sięga 1996 roku. W leczeniu wykorzystujemy głównie formę doustną leku, posiadamy rownież doświadczenie w terapii formą iniekcji długo-działającej. Z powodzeniem stosowaliśmy Vivitrol, niestety cena leku ogranicza możliwości jego stosowania w Polsce.
Detoksykacja przedłużona to podstawienie dotychczas przyjmowanej Kodeiny innym opioidem medycznym, najczęściej Buprenorfiną lub Metadonem i stopniową redukcję dawek do odstawienia włącznie. Zazwyczaj proces taki trwa kilka miesięcy. W tym czasie pacjent jest regularnie kontrolowany na obecność substancji psychoaktywnych w moczu. Uzyskuje również wsparcie psychospołeczne zazwyczaj specjalisty terapii uzależnień. W miarę możliwości realizuje program terapii.
✓ W przypadkach bardzo głębokich zespołów zależności, licznych nawrotów mimo prób leczenia, często jedyną akceptowaną formą leczenia przez pacjenta jest terapia substytucyjna. Stale współpracujemy z kilkoma Programami Leczenia Substytucyjnego. W trakcie pobytu pacjenta w oddziale ustalamy rodzaj środka substytucji, jego formę i dawkę. Następnie w ramach współpracy kierujemy pacjenta do programu celem dalszego leczenia.

Klinika Medox to zakład wykonujący działalność leczniczą, dysponuje oddziałami detoksykacji, leczenia uzależnień, Poradnią Leczenia Uzależnień. To dobre miejsce aby rozpocząć leczenie uzależnienia od Kodeiny na każdym etapie.
Jesteś uzależniony od Kodeiny zgłoś się do Poradni Leczenia Uzależnień, niezależnie którą wybierzesz, wygrasz.
Wg badań Kodeina jest opiatem najczęściej używanym do inicjacji, podobnie jest również najczęściej zażywanym powtórnie opiatem. Aż 75% osób uzależnionych od opiatów przyjmowało Kodeinę którą zakupili w aptece bez recepty.
Jako osoba uzależniona od Kodeiny w Klinice Medox uzyskasz:
• pomoc doświadczonych w detoksykacji opiatowej lekarzy(kilka tysięcy pozytywnie przeprowadzonych detoksykacji opiatowych) psychiatrów i internisty
• pomoc doświadczonych w leczeniu osób uzależnionych od opiatów psychologów
• wsparcie specjalistów terapii uzależnień, doświadczenie niektórych z nich w leczeniu „opiatowców” to ponad 20 lat
• detoks i możliwość leczenia w stacjonarnej placówce pod Warszawą
• możliwość kontynuacji terapii w formie ambulatoryjnej w Warszawie
• w przypadku wskazań zostaniesz przygotowany do przyjęcia do programu leczenia substytucyjnego
• masz możliwość podjęcia kuracji Naltrexonem(„blokerem”), kilka tysięcy pozytywnie prowadzonych terapii
Musisz wiedzieć: uzależnienie od Kodeiny to forma zależności opiatowej. Charakteryzują je stosunkowo szybko pojawiające się znaczne szkody: społeczne, emocjonalne, zdrowotne, finansowe. Zależność opiatowa powikłana jest wysokim ryzykiem śmierci.

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców w Warszawie. Jako lekarz posiadam uprawnienia do badania

Czytaj więcej >>