Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Leczenie lekomanii w Warszawie

Leczenie lekomanii a ściślej pacjentów uzależnionych od leków to bardzo szerokie pojęcie, lekomania może dotyczyć zależności od bardzo różnie działających leków. Detoksykacja osób uzależnionych od benzodiazepin, Z-drug czyli nie-benzodiazepinowych leków nasennych  a  leczenie zespołów abstynencyjnych u pacjentów z zależnością od opiatów medycznych to zupełnie inne procedury. Różnią się przebiegiem, zespołem objawów, czasem leczenia, rodzajem psychofarmakologii, pomocy psychologicznej. Najczęściej też dotyczą różnych grup pacjentów. Pacjenci rzadko rozpoczynali przyjmowanie leków z powodów poszukiwania relaksacji czy euforii jak to ma miejsce w przypadku alkoholu lub narkotyków stricte. W przypadku leczenia lekomanii częściej musimy zmagać się ze schorzeniami współistniejącymi, zaburzeniami psychicznymi i/lub somatycznymi. W przeważającym odsetku lekomanii możemy mówić o uzależnieniu jatrogennym, czyli „pochodzącym od lekarza”. Pacjenci z objawami lęku, depresji, zaburzeń psychosomatycznych, przewlekłym bólem, często źle diagnozowani, nieprawidłowo leczeni, przez lata przyjmowali leki o potencjale uzależniającym. To skutkowało lekomanią.

I tak osoby uzależnione od Benzodiazepin, leków nasennych, Z-drug, często początkowo przyjmowali wspomniane substancje w celu leczenia lęku, niepokoju, zaburzeń nastroju, zaburzeń snu. Te leki to użyteczne narzędzie gdy stosuje się je prawidłowo, w zalecanych dawkach i przez krótki okres czasu, rzadko przekraczający 14 dni. Przyjmowane w dawkach przekraczający terapeutyczne lub dłużej niż kilka tygodni potrafią być źródłem silnej, trudnej w terapii zależności. Diagnozując tych pacjentów często musimy już w trakcie detoksykacji rozpoczynać leczenie zaburzeń lękowych lub nastroju. W wielu przypadkach upoważnione jest rozpoznanie zaburzeń lękowych(dawniej nerwica), depresji, niejednokrotnie też musieliśmy rozpoznać CHAD czyli Chorobę Afektywną Dwubiegunową.

Osoby uzależnione od opiatów medycznych(Morfiny, Fentanylu, Petydyny, Oxycodonu, Tramadolu, Buprenorfiny, Methadonu) zwykle należą do dwóch grup:

  1. Osoby z przewlekłym bólem, które przez lata miały zalecane przyjmowanie opiatów i tak doszło do rozwoju lekomanii opiatowej. Najczęściej dotyczy to pacjentów z diagnozą schorzeń przewlekłych z objawami bólowymi jak: RZS, Zwyrodnienia stawów, kręgosłupa, przewlekłych bóli pourazowych, osób po wielu zabiegach chirurgicznych. Pamiętajmy jednak o bólach psychogennych, swoistych objawach psychosomatycznych, pacjenci tacy wobec bezradności lekarzy miały zlecane opiaty. Niejednokrotnie spotkaliśmy pacjentów z depresją przez lata leczonych opioidami.
  2. Druga grupa to personel medyczny, lekarze, anestezjolodzy, pielęgniarki lub członkowie ich rodzin. Łatwy dostęp do opiatów medycznych powoduje początkowo ich nadużywanie a następnie uzależnienie. 

Lekomania rozwija i pogłębia się przez lata. Uzależnienie od leków,  pacjentom często udaje się ukrywać nawet przed najbliższymi przez długi czas. Niekiedy przyjmowanie leków przez osoby uzależnione odbierane jest przez otoczenie jako niezagrażające, przecież lekarz zalecił. Dopiero gdy występują szkody w postaci: zaburzeń zachowania, funkcjonowania, funkcji poznawczych, głównie pamięci, lub padaczka czy też psychozy otoczenie orientuje się w skali problemu.  

Prywatny Ośrodek Leczenia Uzależnień Medox położony pod Warszawą dysponuje oddziałem detoksykacji i leczenia uzależnień dla osób uzależnionych od leków. Pomagamy pacjentom odstawić leki, zredukować objawy odstawienne, niepokój, lęk, zaburzenia snu, proponujemy leczenie schorzeń współistniejących. Odbywa się to pod nadzorem doświadczonej kadry, procesem zawsze kieruje lekarz, każdy pacjent jest kilka razy w tygodniu konsultowany psychiatrycznie. Korzysta ze stalej pomocy psychologa i specjalisty terapii uzależnień. Pacjenci w dobrym stanie  psychicznym i ogólnym przez kilka godzin dziennie realizują podstawowy program terapeutyczny.

W Warszawie, oferujemy kontynuację terapii pod opieką naszych specjalistów, w ramach Naszej Poradni Leczenia Uzależnień.

Przed otwarciem NZOZ Medox zajmowaliśmy się leczeniem lekomanii w placówkach publicznych, między innymi w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Od 2008 roku, ponad dwa tysiące pacjentów uzależnionych od leków, z powodzeniem odstawiło je w naszym ośrodku. Gdy otwieraliśmy Medox ok. 10% hospitalizacji związanych było z lekomanią, obecnie uzależnienie od leków lub zależność mieszana alkohol i leki to ok. 60% hospitalizacji w naszych oddziałach. Obserwujemy również zmiany w populacji lekomanów, początkowo zdecydowaną większosć stanowiły osoby uzależnione od benzodiazepin, obecnie dominuje rozpoznanie zależności od leków nasennych z dużą przewagą Zolpidemu. Pojawienie się w Polsce nowych leków np. Oxycodonu, stawia nowe wyzwania, co rok obserwujemy nowe rodzaje uzależnień i musimy zmierzyć się z ich leczeniem.

Najczęściej diagnozowane i leczone zespoły:

Ważne!

Jeżeli podejrzewasz u siebie lekomanię czyli uzależnienie od leków, przyjmujesz je przewlekle lub w dużych dawkach nie odstawiaj leków sam. Zgłoś się do lekarza, najbardziej uprawniony jest lekarz psychiatra. Nagłe odstawienie np. benzodiazepin może spowodować padaczkę, drgawki, napady gromadne, stan padaczkowy, psychozy, majaczenie, to stany zagrażające życiu.

Leczenie lekomanii – proces:

Leczenie w trybie stacjonarnym, w oddziale Nowy Modlin pod Warszawą:

  1. diagnoza, rozpoznanie uzależnienia od leków, wykluczenie lub rozpoznanie schorzeń współistniejących, np. depresyjnych, lękowych
  2. detoksykacja, plan odstawienia leków, ew. włączenia substytutów, terapii schorzeń współistniejących, leków działających objawowo – doraźnie, detoksykacja to proces odstawienia leków i leczenia objawów abstynencyjnych, pod stała opieka lekarską
  3. wsparcie psychospołeczne, pomoc psychologiczna w leczeniu lekomanii, indywidualny kontakt z psychologiem, specjalistą terapii uzależnień, ew. realizacja podstawowego programu terapeutycznego OTU
  4. stabilizacja stanu psychicznego i ogólnego, na tym etapie kończymy leczenie w trybie stacjonarnym

Leczenie w trybie ambulatoryjnym w poradni w Nowym Modlinie lub w Warszawie:

  1. regularne konsultacje psychiatryczne, częstotliwość zależna od stanu pacjenta, zaleca się kontrole początkowo co miesiąc, następnie co 3-4 miesiące
  2. wsparcie psychospołeczne i pomoc psychologiczna, zalecany kontakt z terapeutą minimum raz w tygodniu, wskazane korzystanie z terapii grupowej, program terapeutyczny realizuje się średnio 2 lata

 

 

Polecane artykuły


Uzależnienie od Kodeiny, detoks, leczenie –

Leczenie uzależnienia od Kodeiny postanawiamy oferować w działach leczenia narkomanii

Czytaj więcej >>

Leczenie uzależnienia od Zolpidemu(Stilnox, Nasen i inne)

Leczenie uzależnienia od Zolpidemu stanowi poważny problem kliniczny i wyzwanie

Czytaj więcej >>

Ostatnio dodane artykuły

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców

Czytaj więcej >>

Artur Mydlarz psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Psycholog i psychoterapeuta, certyfikowany specjalista terapii uzależnień. Kierownik OTU Medox

Czytaj więcej >>

Katarzyna Luchowska psycholog, specjalista psychoterapii uzależnień

Katarzyna Luchowska Jestem psycholożką i specjalistką terapii uzależnień. Skończyłam studia

Czytaj więcej >>

Adam Czechowski specjalista psychoterapii uzależnień

Adam Czechowski – certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień Magister pedagogiki resocjalizacyjnej,

Czytaj więcej >>