Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Zespół zależności alkoholowej, Choroba alkoholowa, Alkoholizm, Uzależnienie od alkoholu
to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań, szkód socjalnych, emocjonalnych, ekonomicznych. Schorzenie znane ludzkości od tysięcy lat, mające podłoże w czynnikach biologicznych, głównie genetycznych oraz psychologicznych, socjalnych i środowiskowych.
Leczenie alkoholizmu podobnie jak większości chorób przewlekłych to proces terapeutyczny. Szczególnie ważne jest w nim współdziałanie pacjenta z personelem medycznym, realizacja zaleceń. Leczenie alkoholizmu ewoluowało, początkowo dominowały terapie awersyjne, następnie wprowadzano wsparcie psychospołeczne głównie rozumiane jako udział w ruchu samopomocowym Anonimowych Alkoholików. W XX wieku wprowadzono farmakologiczne metody leczenia choroby alkoholowej, dziś dysponujemy już kilkoma lekami o udowodnionej skuteczności w terapii uzależnienia od alkoholu: Naltrexone, Akamprozat, Nalmefen, Disulfiram. Są w toku kolejne badania kliniczne nad wykorzystaniem nowych leków. Współczesne standardy leczenia alkoholizmu zalecają połączenie leczenia farmakologicznego i wsparcia psychospołecznego, które dziś rozumiemy jako stały kontakt z osobą profesjonalnie przygotowaną.

Leczenie alkoholizmu jak zacząć?

  1. Krok – zacznij od diagnozy, umów się z lekarzem psychiatrą, precyzyjna diagnoza umożliwia rozpoznanie lub wykluczenie uzależnienia od alkoholu, określenie stadium zależności, ustalenie optymalnych form leczenia, psychofarmakoterapii i zakresu wsparcia psychospołecznego.
  2. Jeżeli jesteś w stanie samodzielnie odstawić alkohol i utrzymywać co najmniej kilkutygodniowe okresy abstynencji prawdopodobnie najlepszą formą terapii będzie leczenie ambulatoryjne, lekarz w trakcie wizyty wskaże Ci właściwe rozwiązanie.
  3. Jeżeli alkohol spożywasz przewlekle i masz trudności z jego odstawieniem potrzebujesz detoksykacji alkoholowej, która łagodzi objawy odstawienia. Alkoholowe objawy abstynencyjne trwają zwykle do siedmiu dni.
  4. W przypadku stadium chronicznego spożywania alkoholu lub częstych nawrotów pomimo leczenia, wybierz stacjonarną formę leczenia alkoholizmu. Takie programy leczenia z pobytem w ośrodku trwają zwykle 4-6 tygodni.
  5. Jeżeli zrealizowałeś już podstawowy program leczenia choroby alkoholowej, utrzymujesz abstynencję, kontynuuj terapię w formie ambulatoryjnej, zalecany okres leczenia to minimum dwa lata.

Polecane artykuły


Leczenie farmakologiczne

Farmakoterapia uzależnienia od alkoholu – aktualne standardy i perspektywy Pharmacotherapy

Czytaj więcej >>

Leczenie odwykowe

Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu może odbywać się w

Czytaj więcej >>

Detoksykacja alkoholowa

Detoksykacja alkoholowa (detoks, odtrucie alkoholowe)  to proces leczenia Alkoholowych Zespołów

Czytaj więcej >>

Leczenie

Alkoholizm jest obecnie jednym z najpowszechniejszych rodzajów uzależnienia na świecie.

Czytaj więcej >>

Ostatnio dodane artykuły

Centrum Rozwoju Osobistego – Brwinów

Miasto: Brwinów Województwo: mazowieckie Strona internetowa: http://psychoterapiauzaleznien.pl Osoba kontaktowa: Katarzyna

Czytaj więcej >>