Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Leczenie

Alkoholizm jest obecnie jednym z najpowszechniejszych rodzajów uzależnienia na świecie. Jest w stanie dotknąć każdą osobę, niezależnie od jej statusu społecznego, płci czy wieku. Co więcej, zaliczany jest do chorób przewlekłych, niosących za sobą nie tylko degradację własnego zdrowia, ale również bliskich.

Przebieg choroby, a leczenie alkoholizmu

Na obecnym etapie medycyny, przebieg rozwoju alkoholizmu został już całkiem dobrze poznany. Przyczynił się do tego również fakt, że jest on stosunkowo podobny u wielu pacjentów. Można wyróżnić poszczególne etapy choroby, zaczynając od niewidocznych zmian, a kończąc na zupełnej degradacji codziennego życia. Istotny jest fakt, że leczenie uzależnienia od alkoholu jesteśmy w tanie rozpocząć na dowolnym etapie choroby. Oczywiście im uzależniony zdecyduje się wcześniej, tym łatwiejsze może okazać się porzucenie alkoholu.

Dobranie odpowiednich działań

Wieloletnie doświadczenie naszych specjalistów,pozwala nam przygotować indywidualne programy leczenia alkoholików. Ponieważ alkoholizm, to tak naprawdę zespół chorobowy, podejmujemy szereg działań, na różnych płaszczyznach funkcjonowania człowieka. Nasze programy mają na celu poprawę stanu fizycznego oraz psychicznego uzależnionej osoby.

Diagnoza i program leczenia

Leczenie alkoholika za każdym razem rozpoczynamy od szczegółowej diagnozy przypadku. Zebrane informacje są niezbędne do podjęcia dalszych etapów kuracji. Niezwykle istotne jest również poznanie autodiagnozy pacjenta, która może rzutować na kolejne kroki leczenia. Jeżeli zachodzi taka potrzeba, na początkowym etapie kuracji przeprowadzamy detoksykację, która ma na celu uwolnienie pacjenta od szkodliwych substancji w jego organizmie.

Indywidualnie dobrany program leczenia alkoholizmu, to szereg działań, których głównym zadaniem jest zidentyfikowanie i zneutralizowanie przyczyn skłaniających chorego do sięgnięcia po alkohol. W skład tych działań, wchodzi m.in. uświadomienie choremu konsekwencji i strat, które mogą go spotkać w wyniku picia. Priorytetowym zadaniem jest również nauczenie asertywnego zachowania,
w momentach zagrażających abstynencji podjętej na początku leczenia.

Zakończenie leczenia

Leczenie uzależnienia od alkoholu, to niezwykle złożony proces, wymagający czasu i zaangażowania przede wszystkim ze strony pacjenta. Nawet po terapii zakończonej sukcesem, wymagane jest zachowanie całkowitej abstynencji. Z tego też względu, oferujemy doraźną pomoc w sytuacjach kryzysowych, na każde wezwanie pacjenta.

Aktualności

Lekarz sądowy Warszawa

Lekarz Sądowy Od 20.04.2024 r. lek. med. Waldemar Rudnicki i

Czytaj więcej >>

Badania kierowców Warszawa

Badania kierowców Warszawa Mam uprawnienia do badania kandydatów na kierowców

Czytaj więcej >>