Nowy Modlin 43
05-180 Pomiechówek

Definicja

Alkoholizm, Choroba alkoholowa, Uzależnienie od alkoholu,

to stale postępujące, przewlekłe schorzenie. Powoduje szereg groźnych dla zdrowia i życia powikłań. Schorzenie znane ludzkości od tysięcy lat, mające podłoże w czynnikach biologicznych, np. genetycznych, psychologicznych, socjalnych i środowiskowych. Jak dotąd nie udało się stworzyć jasnej, dobrze uzasadnionej naukowo, definicji tej choroby. Wszystkie dotychczasowe próby mają charakter opisowy.

Według obecnie obowiązującej 10 edycji Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, Urazów i Przyczyn Zgonów (ICD 10) : Zespół uzależnienia od alkoholu należy definiować jako wystąpienie przynajmniej trzech z następujących objawów, w okresie przynajmniej jednego miesiąca lub w ciągu roku w kilkukrotnych okresach krótszych niż miesiąc.
1.    Silne pragnienie lub poczucie przymusu picia („głód alkoholowy”).
2.    Upośledzenie zdolności kontrolowania zachowań związanych z piciem (upośledzenie zdolności powstrzymywania się od picia, trudności w zakończeniu picia, trudności w ograniczaniu ilości wypijanego alkoholu).
3.    Fizjologiczne objawy zespołu abstynencyjnego w sytuacji ograniczenia lub przerywania picia (drżenie, nadciśnienie tętnicze, nudności, wymioty, biegunka, bezsenność, niepokój, w krańcowej postaci majaczenie drżenne) lub używanie alkoholu w celu uwolnienia się od objawów abstynencyjnych.
4.    Zmieniona (najczęściej zwiększona) tolerancja alkoholu, potrzeba spożywania zwiększonych dawek dla osiągnięcia oczekiwanego efektu.
5.    Koncentracja życia wokół picia kosztem zainteresowań i obowiązków.
6.    Uporczywe picie alkoholu mimo oczywistych dowodów występowania szkodliwych następstw picia.

Aktualności

Kolejny terapeuta NZOZ Medox uzyskał certyfikat specjalisty terapii uzależnień

Informujemy, że kolejna osoba z naszego zespołu uzyskała certyfikat specjalisty

Czytaj więcej >>